Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Θερμοπρόσοψη

Η σωστή εφαρμογή της θερμοπρόσοψης απαιτεί και τα κατάλληλα βοηθητικά εξαρτήματα. Η ποιότητα των εξαρτημάτων αυτών έχει μεγάλη σημασία στο τελικό αποτέλεσμα και τη διατήρηση της εφαρμογής στο χρόνο.
Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. διαθέτει πιστοποιημένα παραλκόμενα θερμοπρόσοψης με τις καλύτερες προδιαγραφές και με γνόμωνα την ευκολία τοποθέτησης και αντοχής στο χρόνο.

Η λεπτομέριες και τα κατάλληλα υλικά είναι το μυστικό για την καλύτερη εφαρμογή.