Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Η Διογκωμένη Πολυστερίνης – EPS είναι ένα 100% ανακυκλώσιμο υλικό. 

Με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία τα απορρίμματα από EPS δεν επιτρέπεται να ρίχνονται στους κάδους ανακύκλωσης αλλά να επιστρέφουν στον παραγωγό τους για ανακύκλωση. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε επαγγελματίας χρήστης είναι υποχρεωμένος να συλλέγει τα απορρίμματα από EPS από συστήματα θερμομόνωσης και από τις συσκευασίες προϊόντων και να τα επιστρέφει στον προμηθευτή του και αυτός να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία μέχρι να φτάσουν στο σημείο παραγωγής τους προς ανακύκλωση. 

Η ΕΡΓΑΤΕΞ ανακυκλώνει την Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS από το 1976 και είναι επίσημο σημείο ανακύκλωσης EPS από τον  Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης -ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. www.epshellas.com

Για μια σωστή διαδικασία ανακύκλωσης μπορούμε να σας παρέχουμε ειδικές σακούλες συλλογής καθαρών απορριμμάτων EPS που θα μπορείτε να τις επιστρέφετε στη μονάδα παραγωγής μας στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου. Για μεγάλες ποσότητές μπορούμε να τις συλλέγουμε εμείς.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για το ανακυκλωμένο EPS
  1. Το ανακυκλωμένο EPS μπορεί να αναμιχθεί σε μικρό ποσοστό με παρθένο υλικό για την παραγωγή νέων προϊόντων.
  2. Το ανακυκλωμένο EPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες χρήσεις όπως κομμάτια συσκευασίας, γεμίσματα κενών, χρήση με τσιμέντο , κ.α.
  3. Μπορεί να αναμιχθεί με χώμα για να προσδώσει καλύτερο αερισμό στο έδαφος
  4. Μπορεί να λιώσει και να γίνει βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή πλαστικών προϊόντων όπως στυλό, κρεμάστρες, πλαστικά κουτιά κ.α.
  5. Είναι καθαρό από ξένες ουσίες και αέρια και είναι από τα λίγα υλικά που είναι 100% ανακυκλώσιμα καθώς τα περισσότερα προϊόντα παρόμοιας χρήσης περιέχουν χημικά και άλλα παραπροϊόντα στην παραγωγή που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να διαχωριστούν.
  6. Ο κύκλος ζωής του EPS έχει δήξει ότι έχει τη μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον από άλλα υλικά παρόμοιας χρήσης.