Πράσινα Δώματα

Πράσινα Δώματα

Τα πράσινα ή φυτεμένα δώματα υπερτερούν από όλες τις κοινές μεθόδους μόνωσης δωμάτων όσον αφορά το πλήθος των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν στους ιδιοκτήτες και σε όσους ζουν ή εργάζονται σε αυτά.

Είναι όμορφα, δημιουργούν τοπικούς οικότοπους σε έντομα και πουλιά, βελτιώνουν την ψυχική υγεία, ελκύουν πελάτες, ελέγχουν το νερό της βροχής και τον εξωτερικό θόρυβο. Βοηθούν επίσης σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και βελτιώνουν το μικροκλίμα της περιοχής.       

Η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος φύτευσης σε ένα δώμα απαιτεί μεγάλη προσοχή και εμπειρία καθώς οποιαδήποτε αστοχία σημαίνει σημαντικό κόστος και χρόνο αποκατάστασης. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνετε βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών αναλόγως τον τύπο, την περιοχή και τα υλικά φύτευσης.

Λόγω της συνεχόμενης ανάγκης έκθεσης των υλικών μόνωσης στην υγρασία και στο ριζικό σύστημα, καθώς και της δυσκολίας ελέγχου και συντήρησης της στεγανοποίησης, τα υλικά εφαρμογής πρέπει να είναι ανθεκτικά στο νερό και στο χρόνο. Να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και να εφαρμόζονται από εξειδικευμένα και πεπειραμένα συνεργεία. 

Στην ΕΡΓΑΤΕΞ διαθέτουμε δικά μας συνεργεία και έχουμε αποπερατώσει χιλιάδες τετραγωνικά φυτεμένων δωμάτων με πολλά χρόνια εγγύηση.

Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες γνώσεις και συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους γεωπόνους για να σας δώσουμε ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλές σε κάθε στάδιο της εφαρμογής.