Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Το όραμά μας

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει γενικό ενδιαφέρον για αειφόρο ανάπτυξη και ενεργειακή δόμηση. Στον τομέα της κατασκευής αυτό σημαίνει την ανάγκη για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τις επιπτώσεις των δομικών υλικών και γενικότερα του τρόπου δόμησης σε σχέση με το περιβάλλον. Η μόνωση και ο ενεργειακός σχεδιασμός μπορούν να μειώσουν δραματικά τις απώλειες ενέργειας και να σταματήσουν την κλιματική αλλαγή. Οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση – ψύξη στα υπάρχοντα κτίρια μπορούν να μειωθούν 30-50% ενώ στα νέα μπορούν να μειωθούν έως και 90% εφαρμόζοντας διαθέσιμες και ανταγωνιστικές τεχνολογίες και τεχνικές. Η βελτίωση της θερμομόνωσης είναι η πιο αποδοτική μέθοδος εξοικονόμησης ενέργειας στον κατασκευαστικό τομέα. H Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS έχει αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από μακροχρόνιας απόδοσης. Στην ΕΡΓΑΤΕΞ προσπαθούμε πάντα να ακολουθούμε τις τάσεις της εποχής και τις απαιτήσεις στους τομείς των κατασκευών, συσκευασίας και διακόσμησης και να είμαστε πάντα δίπλα στις ανάγκες των συνεργατών μας με πιστοποιημένα και καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές.

Ποιοι είμαστε

Για πάνω από 40 χρόνια η ΕΡΓΑΤΕΞ παράγει Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου Κρήτης. Διαθέτουμε μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής όγκων Διογκωμένης Πολυστερίνης, ειδικές πρέσες για την παραγωγή ιχθυοκιβωτίων, σποριόφυτων και άλλων καλουπωτών προϊόντων. Διαθέτουμε επίσης 4 κοπτικά μηχανήματα και 2 παντογράφους 3 & 5 αξόνων για τη διαμόρφωση της διογκωμένης πολυστερίνης σε ό,τι σχήμα απαιτείται για χρήση στους τομείς της μόνωσης, συσκευασίας, διακόσμησης και διαφήμισης.

Τι κάνουμε

Από το 1976 η ΕΡΓΑΤΕΞ έχει συμμετάσχει στα μεγαλύτερα έργα στην Κρήτη, από την κατασκευή δρόμων και γεφυρών μέχρι απλών κατοικιών πάντα με γνώμονα την ανάπτυξη και χρήση μονωτικών προϊόντων και άλλων συστημάτων από Διογκωμένη Πολυστερίνη – EPS για βέλτιστη μόνωση, οικονομία και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας και να προσφέρουμε νέα με γνώμονα το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα, την υγεία και το περιβάλλον.