Περιβάλλον

EPS και Περιβάλλον

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη – EPS  είναι ένα από τα πλέον οικολογικά υλικά και από τα λίγα που πληρούν όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και βοηθούν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η μόνωση με τη χρήση EPS συνεισφέρει ενεργά σε ένα καλύτερο περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια ζωής του μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου καθώς και μέσω της ανακύκλωσης του. 

Είναι το ιδανικότερο υλικό για τη δημιουργία κατασκευών φιλικών προς τον άνθρωπο και  περιβάλλον.