Γιατί να επιλέξω το EPS

1. Άριστη θερμομόνωση

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS αποτελείτε από 98% αέρα και μόνο από 2% πλαστικό (στυρένιο). Ο αέρας είναι παγιδευμένος μέσα στις κυψέλες τις πολυστερίνης, όπως φαίνεται στη φωτογραφία και δεν ανακυκλώνεται. Αυτό το φαινόμενο προσδίδει στη Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS άριστες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες που την έχουν καταρτίσει ως ένα από τα καλύτερα μονωτικά υλικά στον τομέα της κατασκευής και της συσκευασίας.

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας της Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS  εξαρτάται από την ποιότητα του τελικού προϊόντος και κυμαίνεται από τους 0,030 – 0,045 W/mk και ακολουθεί τον παρακάτω σχεδιάγραμμα:

Θερμική αγωγιμότητα EPS

2. Ελαφρύ υλικό

Το EPS αποτελείτε από 98% αέρα και γι'αυτό είναι πολύ ελαφρύ. Πυκνότητες μεταξύ 10 – 35 kg/m2 επιτρέπουν ελαφριές και ασφαλής εργασίες. Είναι εύκολο στη μεταφορά και το χαμηλό βάρος εξοικονομεί καύσιμο. Το χαμηλό βάρος του EPS επίσης το κάνει εύκολο στη διαχείριση του στο εργοτάξιο με ασφάλεια και ταχύτητα. 

Είναι το ιδανικότερο υλικό για θερμομόνωση σε μεγάλα πάχη καθώς χρειάζεται απλή μηχανική στήριξη χωρίς να προσθέτει βάρος στην κατασκευή.

3. Μεγάλες & ευέλικτες μηχανικές αντοχές

Ένα άλλο πλεονέκτημα της Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS είναι οι μεγάλες μηχανικές αντοχές σε σχέση με το μικρό της βάρος. Το ίδιο το βάρος του υλικού δεν προκαλεί καθιζήσεις (χρήση γεωαφρού) όπως συμβαίνει σε άλλα υλικά επιχωμάτωσης. Επίσης λόγω της ευκολίας διαμόρφωσης του υλικού μπορούμε να επιτύχουμε αντοχές  αναλόγως  την κάθε εφαρμογή. Για αυτό το λόγο η Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS βρίσκει πολλές  εφαρμογές στην οδοποιία, στις επιχωματώσεις και γενικότερα στην εδαφομηχανική.

Τεστ αντοχής έχουν δείξει ότι μετά από 30 χρόνια σε πραγματική χρήση κάτω από το έδαφος οι μηχανικές αντοχές του δεν είχαν μειωθεί. Το σημαντικότερο είναι ότι η σταθερότητα του δεν αλλοιώνεται με το χρόνο. 

Πολλά έργα και μελέτες πάνω στον επονομαζόμενο ΓΕΩΑΦΡΟ (GEOFOAM)  έχουν γίνει και στην Ελλάδα. Οι αντοχές της μπορούν να φτάσουν  μέχρι και τα 500kPa (EPS500) και ακολουθούν το παρακάτω σχεδιάγραμμα. 

Θλιπτική τάση EPS

4. Οικονομία

Το EPS είναι εδώ και χρόνια ένα διαπιστευμένο υλικό στον τομέα της κατασκευής και προσφέρει αποδεδειγμένα τις πιο οικονομικές και αποδοτικές λύσης. 

Το EPS είναι το πιο οικονομικό θερμομονωτικό υλικό της αγοράς. Συμπεριλαμβάνοντας και την ευκολία χρήσης και διαμόρφωσης του, το χαμηλό του βάρος, την αντοχή του στην υγρασία και τις μακροχρόνιες ιδιότητες του, το EPS έχει την καλύτερη απόδοση τιμής από κάθε άλλο υλικό. 

5. Μέγιστη αντοχή στην υγρασίαΚατοικίες πάνω από EPS σε λίμνη στην Ολλανδία

Το EPS δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία και η υδροαπορροφητικότητα  του είναι πολύ μικρή.

ο περίβλημα του κάθε κόκκου είναι αδιαπέραστο από το νερό και η υγρασία ακολουθεί τη διαδρομή γύρο από τους κόκκους και όχι μέσα από αυτούς (φ..) και σε πολύ μικρό πάχος από την επιφάνεια του υλικού. Η απορρόφηση υγρασίας εξαρτάται από την αντίσταση που συναντά. Όσο πιο μεγάλη πυκνότητα τόσο μεγαλύτερη η αντίσταση.

Το παραπάνω χαρακτηριστικό σε συνδυασμό με την μεγάλη άνωση που έχει (960kg/m3) καθιστά το EPS ιδανικό υλικό για επιπλέουσες κατασκευές. 

6. Διαχείριση και εφαρμογή

Το EPS είναι ένα ελαφρύ και σταθερό υλικό. Είναι εύκολο στη χρήση και στην εφαρμογή του. Μπορεί να παραχθεί σε διάφορες ποιότητες και σχήματα ώστε να πληρεί πάντα τις προδιαγραφές της κάθε εφαρμογής και να ελαχιστοποιεί το χρόνο εφαρμογής και τα σκουπίδια. Μπορεί επίσης να διαμορφωθεί εύκολα και γρήγορα στο εργοτάξιο με τη χρήση απλών εργαλείων. Η χρήση του EPS δεν εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία, ούτε χρειάζονται μέσα προστασίας, καθώς είναι ένα σταθερό υλικό που δεν ελευθερώνει ή αποβάλει ίνες ή άλλα βλαβερά σωματίδια. Δεν προκαλεί αλλεργίες ή άλλες ενοχλήσεις στο δέρμα και στα μάτια.

7. Συμπεριφορά στη φωτιά

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα οργανικά δομικά υλικά το EPS είναι εύφλεκτο.

Σε θερμοκρασίες άνω  των 100οC αρχίζει να μαλακώνει, να συστέλλεται και στο τέλος να λιώσει. 

Τα τελευταία χρόνια το EPS παράγεται από βραδείας καύσεως και αυτοσβενήμενη πρώτη ύλη που σημαίνει ότι αναφλέγεται δύσκολα, δεν βοηθάει στην μετάδοση της φλόγας, λιώνει σε θερμοκρασίες πάνω από 120oC και δεν ξανααναφλέγεται. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι δημιουργεί λιγότερη φλόγα, λιγότερο καπνό και καίγεται σε πολύ λιγότερο χρόνο από τα συνήθης υλικά σε ένα κτίριο όπως ξύλα, υφάσματα πλαστικά κ.α.

Επίσης ο τρόπος εφαρμογής τους, πάντα προστατευμένο σε τοίχο και με άλλα υλικά, του προσδίδει ακόμα καλύτερη προστασία.

Link για το video

8. Ανακύκλωση

Το EPS είναι ήδη ένα από τα ευρύ ανακυκλώσιμα πλαστικά.

Σε αντίθεση με άλλα θερμομονωτικά υλικά, το EPS ανακυκλώνεται πολύ εύκολα και γρήγορα βοηθώντας σημαντικά σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. 

Λόγο τις διατήρησης των ιδιοτήτων του για πολλά χρόνια, το EPS δεν έχει την ανάγκη αντικατάσταση του στις εφαρμογές του όπως συμβαίνει με άλλα ανταγωνιστικά υλικά. 

9. Ποιότητα εσωτερικού αέρα

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα σε μια κατασκευή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία και στην αποδοτικότητα των κατοίκων. Η θερμική και ακουστική άνεση είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα εσωτερικής διαβίωσης. Η μόνωση με EPS βοηθάει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας, προσφέροντας παράλληλα θερμική άνεση και κατά περιπτώσεις ηχομόνωση στους εξωτερικού και εσωτερικούς τοίχους.

Το EPS παράγεται με τη χρήση πολύ μικρής ποσότητας πεντανίου, υδρογονάνθρακας που δεν είναι βλαβερός για το όζον, και ο οποίος διασπάται αμέσως μετά την παραγωγική διαδικασία. Εφόσον το μέσο διόγκωσης αντικαθιστάται άμεσα από αέρα, το EPS δεν ελευθερώνει κανένα αέριο ή άλλα σωματίδια που να είναι βλαβερά για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα σε μια κατασκευή. 

10. Ποιότητα & αξιοπιστία για μια ζωή

Όλα τα τεστ σε Διεθνής οργανισμούς και Πανεπιστήμια που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν αποδείξει ότι η Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS) δεν αλλοιώνεται και δεν αποσυντίθεται στο χρόνο. Οι μηχανικές και φυσικές αντοχές της έχουν ελεγχθεί για διάρκεια 100 χρόνων και παραμένουν αναλλοίωτες σε αντίθεση με άλλα αφρώδη υλικά που είτε λόγο της  χρήσης αερίων και χημικών για την παραγωγή τους, είτε λόγο γήρανσης  χάνουν τις ιδιότητες τους στο χρόνο.

Εφαρμογές του EPS ανά τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του, τη σταθερότητα του και τη εγγύηση αποτελέσματος για μια ζωή.

Όπως όλα τα αφρώδης πλαστικά υλικά κατά την αποθήκευση της και σε κάθε εφαρμογή της η Διογκωμένη Πολυστερίνη χρειάζεται προστασία από την υπεριώδη ακτίνα του ηλίου και από τους διαλύτες.