Συχνές Ερωτήσεις

1. Γιατί να επιλέξω Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Τα προϊόντα από Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS χαρακτηρίζονται από σταθερότητα τους στο χρόνο, τη μηχανική αντοχή τους, την αντοχή τους στην υγρασία, τη χαμηλή τους τιμή, την ευελιξία τους, την εύκολη εφαρμογή τους, την άριστη απόδοση τιμή τους και τη φιλικότητα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

2. Τι σημαίνει Θερμική αντίσταση R ενός υλικού;

Η θερμική αντίσταση δηλώνει την απόδοση ενός μονωτικού υλικού. Όσο μεγαλύτερη η θερμική αντίσταση τόσο μεγαλύτερη και η αντίσταση μεταφοράς θερμότητας άρα και καλύτερη η θερμομόνωση που προσφέρει το υλικό.  

3. Η θερμική αντίσταση  R της Διογκωμένης Πολυστερίνης – EPS μειώνεται στο χρόνο;

ΌΧΙ. Η θερμική αντίσταση R του EPS παραμένει σταθερή λόγω της δομής του υλικού που αποτελείτε κυρίως από σταθερό αέρα . Όλες οι εργαστηριακές μελέτες έχουν αποδείξει αναλλοίωτη θερμική αγωγιμότητα του EPS για περίοδο 100 χρόνων και πραγματικές μετρήσεις σε εφαρμογές άνω των 40 χρόνων το πιστοποιούν.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

4. Η δομική σύσταση της Διογκωμένη Πολυστερίνης – EPS μεταβάλλεται στο χρόνο;

ΟΧΙ. Το EPS δεν αποσυντίθεται ούτε αλλοιώνεται με το χρόνο αρκεί να προστατεύεται από τον ήλιο και τους διαλύτες όπως απαιτείτε σε όλα τα αφρώδες πλαστικά υλικά. Για αυτό το λόγο είναι η καλύτερη επιλογή για χρήση σε κατασκευές κάτω από το έδαφος. Επίσης για το λόγο ότι δεν αλλοιώνεται με το χρόνο και ανακυκλώνεται εύκολα απαγορεύεται η απόρριψη του στα σκουπίδια.

5. Πόση ενέργεια χρειάζεται για να παραχθεί η Διογκωμένη πολυστερίνη – EPS;

Υπολογιστικές μελέτες έχουν δήξει ότι η παραγωγή του EPS απαιτεί το 1/3 λιγότερη ενέργεια από αυτό της παραγωγής χαρτιού. Επίσης λόγο της χρήση ατμού και νερού για την παραγωγή του EPS απελευθερώνεται πολύ μικρή ποσότητα αερίων βλαβερών για την ατμόσφαιρα.   Μια ποσότητα 10 κιλών Διογκωμένης Πολυστερίνης εξοικονομεί 4000 λίτρα πετρελαίου σε περίοδο 50 χρόνων, και ο χρόνος εξοικονόμηση ενέργειας ίσης με την παραγωγή  10 κιλών Διογκωμένης Πολυστερίνης είναι 6 μήνες από τη στιγμή εφαρμογής της. 

6. Χρησιμοποιούνται CFCs και άλλα βλαβερά αέρια κατά την παραγωγή του EPS;

OXI. Κατά την παραγωγή χρησιμοποιείτε μια πολύ μικρή ποσότητα πεντανίου (<1%) που δεν επιβαρύνει καθόλου την ατμόσφαιρα. Το EPS δεν χρησιμοποιεί ούτε παρουσιάζει βλαβερές ουσίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Αυτός είναι και ένας σημαντικός παράγοντας για την αυξανόμενη χρήση του EPS σε εφαρμογές κάτω από το έδαφος.

Η ΕΡΓΑΤΕΞ επίσης έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

7. Η θερμοκρασιακές μεταβολές επηρεάζουν το EPS;

ΟΧΙ. Το EPS παραμένει αναλλοίωτο τόσο στη δομή όσο και στα χαρακτηριστικά του σε θερμοκρασίες -75οC έως +85oC.

8. Είναι η Διογκωμένη Πολυστερίνη – EPS βιοδιασπώμενη;

ΟΧΙ. Το EPS δεν είναι βιοδιασπώμενο και αυτό είναι μια σημαντική ιδιότητα που του δίνει τη δυνατότητα για χρήση σε πολλές εφαρμογές κάτω από το έδαφος, στη κατασκευή δρόμων κ.α.

9. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το EPS σε εφαρμογές κάτω από το έδαφος;

ΝΑΙ. Το EPS χρησιμοποιείτε σε μεγάλο βαθμό κάτω από το έδαφος για διάφορες εφαρμογές και ονομάζεται Γεωαφρός. Δεν είναι βιοδιασπώμενο και δεν επηρεάζεται από το νερό και τις πιέσεις.

10. Μπορεί να ανακυκλωθεί το EPS;

Ναι. Η Διογκωμένη Πολυστερίνη – EPS είναι εύκολα ανακυκλώσιμη και ένα από τα πιο περιβαλλοντικός αποδοτικά υλικά στο κόσμο.

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. ανακυκλώνει τη Διογκωμένη Πολυστερίνη από το 1976.

11. Είναι η Διογκωμένη Πολυστερίνη βλαβερή για το περιβάλλον;

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη, όπως και πολλά άλλα υλικά, δεν έχει καμία επίπτωση στο περιβάλλον. Ωστόσο όταν χρησιμοποιείτε ως μονωτικό υλικό εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια από ότι χρειάστηκε για να παραχθεί. Σε συνδυασμό με οικονομική του τιμή, την ευελιξία του και τις άριστες μονωτικές του ιδιότητες, το EPS έχει θετική συνεισφορά στο περιβάλλον.

12. Είναι η Διογκωμένη Πολυστερίνη βλαβερή για τον άνθρωπο;

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη είναι από τα λίγα υλικά που επιτρέπονται στη ζαχαροπλαστική και γενικότερα σε υγειονομικές εφαρμογές καθώς είναι ένα αδρανές οικολογικό υλικό, αβλαβές για τον άνθρωπο, δεν επιτρέπει τη δημιουργία μικροοργανισμών και δεν παράγεται με τη χρήση χημικών βλαβερών για την υγεία.

13. Η Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS ονομάζεται και Φελιζόλ;

Η ονομασία ‘’ΦΕΛΙΖΟΛ’’ προέρχεται από την εταιρεία ’’ΦΕΛΙΖΟΛ Α.Ε.- εμπόριο φελλού’’ που πρώτη χρησιμοποίησε τη Διογκωμένη Πολυστερίνη στην Ελλάδα. Από τότε έχει επικρατήσει το όνομα αυτό που μέχρι σήμερα ακολουθεί τη Διογκωμένη Πολυστερίνη και κατά κάποιο τρόπο προκαταλαμβάνει αρνητικά τους χρήστες για τις ιδιότητες και την ποιότητα της.

14. Πόση διάρκεια ζωής έχει η Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS;

Όλες οι μελέτες για τις ιδιότητες και εφαρμογές  της Διογκωμένης Πολυστερίνης έχουν για 100 χρόνια χρήσης του υλικού με αναλλοίωτες φυσικές και τεχνικές ιδιότητες.

15. Έχει σημασία το χρώμα στα προϊόντα του EPS;

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS στην αρχική της μορφή είναι διαφανές κρυσταλιζέ  υλικό και κατά τη διόγκωση της παίρνει το λευκό χρώμα από τον ατμό που χρησιμοποιείτε.

Το μπλε χρώμα  που έχουν μερικά προϊόντα χρησιμοποιείτε  για το διαχωρισμό των προϊόντων από την εκάστοτε εταιρεία και μόνο για αυτό. Δεν προσφέρει καμιά παραπάνω ιδιότητα ή πλεονεκτήματα στο εκάστοτε προϊόν.

Επίσης το χρώμα που προστίθεται σε ορισμένα προϊόντα της Διογκωμένης Πολυστερίνης επιβαρύνει το κόστος του τελικού προϊόντος και δεν επιτρέπεται σε προϊόντα που έχουν υγειονομική χρήση (ποτήρια, πιάτα, σπορεία, ιχθυοκιβώτια κ.α.).