Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Μεμβράνες

Στην ΕΡΓΑΤΕΞ θα βρείτε μεμβράνες PVC, TPO & HDPE σε διάφορα πάχη και μήκη για χρήση στεγανοποίησης υπογείων και δεξαμενών, διαχωρισμού μπετό, προστασία υλικών και για πολλές άλλες εφαρμογές.Η χρήση τους μπορεί να είναι από απλή τοποθέτηση μέχρι ειδική συγκόλληση για πιο απαιτητικές εφαρμογές.Επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΡΓΑΤΕΞ  για περισσότερες πληροφορίες.