Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Τσιμεντοειδή

Τσιμεντοειδή στεγανωτικά ονομάζονται τα υλικά που έχουν ως βάση τους το τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ρητίνες και άλλα πρόσθετα και χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση επιφανειών από μπετό. Είναι τα μόνα στεγανωτικά επαλειφόμενα υλικά που μπορούν να έχουν μεγάλη αντοχή και στις αρνητικές πιέσεις. Τα τσιμεντοειδή, έχουν τη μορφή σκόνης, ανακατεύονται με νερό και με την προσθήκη κάποιου γαλακτώματος για καλύτερες ιδιότητες.

Τα δύο συστατικών τσιμεντοειδή (αυτά με προσθήκη γαλακτώματος) προτιμώνται  για στεγανοποιήσεις σε υπόγειες κατασκευές λόγω της ελαστικότητας τους. Συνήθως συνδυάζονται με ειδικές γάζες για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία ρηγματωμένα υποστρώματα.

Τα τσιμεντοειδή υλικά στις οριζόντιες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τον ήλιο και τη βατότητα. Εάν δεν είναι εφικτό και πρέπει να μείνουν σαν τελική επιφάνεια, να χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν τις ανάλογες αντοχές.

Τα τσιμεντοειδή στεγανωτικά είναι γενικά κατάλληλα για επαφή με πόσιμο νερό (δεξαμενές νερού). Τα συνήθεις τσιμεντοειδή υλικά δημιουργούν μια λεπτή στρώση πάνω στο μπετό. Για αυξημένες απαιτήσεις υπάρχουν και τα διεισδυτικά τσιμεντοειδή που εισχωρούν στη μάζα του μπετό και στεγανοποιούν την επιφάνεια σε βάθος και στις αρνητικές πιέσεις.   

Παρακάτω αναφέρονται  μερικές εφαρμογές των τσιμεντοειδών:
• Εφαρμογή πάνω σε επιφάνειες από μπετό και τσιμεντοκονία.
• Στεγανοποίηση υπόγειων χώρων εξωτερικά.
• Στεγανοποίηση δεξαμενών νερού, πισίνων , δεξαμενών λυμάτων.
• Στεγανοποίηση τούνελ , φρεατίων και καναλιών.
• Στεγανοποίηση φρεατίων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρα)
• Στεγανοποίηση (συμπληρωματικά) χώρων φύτευσης (ζαρντινιέρες, φυτεμένο δώμα)
• Στεγανοποίηση αρμών σκυροδέματος

Σημαντικό:
Το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής εξαρτάται κυρίως από την καταλληλότητα του υποστρώματος.
Η προετοιμασία του υποστρώματος πρέπει να γίνεται προσεκτικά.  Το υπόστρωμα εξετάζεται εξονυχιστικά για την εύρεση τυχόν ατελειών. Οι σφραγιστικές επικαλύψεις πρέπει να ελεγχτούν ως προς την πρόσφυση, τη σκληρότητα και τη συνοχή τους. Σε περίπτωση κοιλοτήτων όλα τα ύποπτα, ασθενή μέρη αφαιρούνται μέχρι την επιφάνεια  συνεκτικού μπετόν. Η εφαρμογή των τσιμεντοειδών πάνω σε στάσιμα νερά πρέπει να αποφεύγεται.

Downloads