Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ασφαλτόπανα

Τα ασφαλτόπανα χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές στεγανοποίησης επιφανειών όπως δώματα, υπόγεια, ζαρντινιέρες κ.α.

Η κύρια δομή του ασφαλτόπανου αποτελείται από την άσφαλτο και τον οπλισμό της.
Τα ασφαλτόπανα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τα πρόσθετα που υπάρχουν στην ασφαλτική τους μάζα.
• Τα ελαστομερή ( SBS).
• Τα πλαστομερή (APP).

Άλλο κύριο χαρακτηριστικό των ασφαλτοπάνων είναι ο οπλισμός τους. Αυτός μπορεί να είναι υψηλών αντοχών πολυεστέρας ο οποίος ενισχύει το ασφαλτόπανο κάνοντας το πιο ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις, το σκίσιμο, τη διάτρηση. Ένα άλλο υλικό που χρησιμοποιείται σαν οπλισμός είναι το υαλοπίλημα με μεγάλη αντοχή στην καύση και τέλος ο οπλισμός PVC για ακόμα πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Επίσης σημαντικός παράγοντας στην επιλογή του ασφαλτόπανου για την αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη γήρανση  είναι η επικάλυψη του. Υλικά όπως φύλλο αλουμινίου και έγχρωμη ψηφίδα χρησιμοποιούνται ως επικάλυψη ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

Διατίθενται συνήθως σε ρολά  των 10 x 1m. Το σύνηθες πάχος τους κυμαίνεται στα 3-4mm και το βάρος τους 3,0-5,5kg/m2.

Σε εφαρμογές δωμάτων με φύτευση είναι απαραίτητη η χρήση ασφαλτόπανων με αντιριζικά πρόσθετα, για την αποφυγή καταστροφής της στεγανωτικής στρώσης  από τις ρίζες της φύτευσης.
Ιδιαίτερη προσοχή πριν την τοποθέτηση του ασφαλτόπανου πρέπει να δοθεί στο υπόστρωμα. Έτσι αυτό πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό απαλλαγμένο από σκόνες σαθρά στοιχεία, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες.

Γενική περιγραφή εργασιών εφαρμογής:
• Η επιφάνεια κόλλησης πρέπει να είναι ομαλή χωρίς εξογκώματα και αυλακώσεις.
• Αρχικά γίνεται επάλειψη με αστάρι ασφαλτικής βάσης με κατανάλωση 0,30-0,50 Kg/m2 .
• Στη συνέχεια και μετά τον πολυμερισμό του γίνεται η επάλειψη με ψυχρή πίσσα.
• Έπειτα γίνεται η επικόλληση των ασφαλτοπάνων με τη βοήθεια φλόγιστρου. Η επικάλυψη μεταξύ τους κατά μήκος πρέπει να είναι περίπου 10cm, ενώ στα άκρα τουλάχιστον 12cm.
• Στη συνέχεια γίνεται η εξομάλυνση των ενώσεων (ραφών).
• Στα στηθαία το ασφαλτόπανο σηκώνεται και κολλιέται σε ύψος περίπου 20cm, ενώ κολλιούνται και μέσα στα σημεία απορροής των υδάτων ώστε να δημιουργείται τελικά μια στεγανολεκάνη.
• Η στήριξη των ασφαλτοπάνων στα κάθετα στοιχεία είναι απαραίτητη και  επιτυγχάνεται με μηχανικά μέσα.

Σε περίπτωση που υπάρχει και δεύτερη στρώση ασφαλτόπανου, τότε αυτή τοποθετείται με την ίδια διεύθυνση όπως η πρώτη, με τη διαφορά ότι είναι μετακινημένη παράλληλα κατά 50cm περίπου.EshaDien
Η ελαστομερής στεγανωτική μεμβράνη EshaDien παράγεται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά.

Η μεμβράνη EshaDien είναι οπλισμένη είτε με υψηλών αντοχών spunbond πολυεστέρα (SP) είτε υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα είτε με υαλοπίλημα. Βάρος  3-6 (kg/m2)

Πλεονεκτήματα:
 • Μεγάλη ελαστικότητα (δυνατότητα επιμήκυνσης και επαναφοράς στην αρχική κατάσταση)
 • Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών
 • Αυξημένη αντοχή στη γήρανση
 • Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας
 • Αυξημένη αντοχή σε ρηγματώσεις λόγω της ελαστικής συμπεριφοράς
 • Αυξημένη αντοχή σε διάτρηση και γενικά σε μηχανική καταπόνηση
 • Εξαιρετική συγκολλητικότητα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα


ΕshaGum
Η πλαστομερής στεγανωτική μεμβράνη ΕshaGum παράγεται από ειδικούς τύπους ασφάλτου και επιλεγμένα πολυμερή υλικά με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο (APP).
Η μεμβράνη EshaDien είναι οπλισμένη είτε με υψηλών αντοχών spunbond πολυεστέρα (SP) είτε υψηλής σταθερότητας πολυεστέρα είτε με υαλοπίλημα.

Πλεονεκτήματα:
 • Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
 • Αυξημένη αντοχή στη γήρανση
 • Μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
 • Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας
 • Πολύ καλή συμπεριφορά σε διαβρωτικό περιβάλλον (οξέα, ανόργανα άλατα, αέρια, ρύπανση, όζον κ.α.)
 • Αυξημένη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
 • Εξαιρετική συγκολλητικότητα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα.

Ως άνω επικάλυψη η μεμβράνη EshaDien/ ΕshaGum μπορεί να φέρει ορυκτή ψηφίδα διαφόρων χρωματισμών (πράσινη, λευκή, κεραμιδί) ή κατάλληλα διαμορφωμένο φύλλο αλουμινίου για περιπτώσεις εφαρμογών που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία. Σε περιπτώσεις όπου η στεγάνωση προστατεύεται από άλλο συμπαγές υλικό, η επικάλυψη της μεμβράνης μπορεί να είναι ένα λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου ή χαλαζιακής άμμου(EshaDien).


EshaGum Antiroot B2
Η μεμβράνη EshaGum Antiroot B2 αποτελεί μέρος του συστήματος φυτεμένων δωμάτων της Esha, με όνομα EshaOxygen. Είναι πλαστομερής (APP) ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη για αντιριζική προστασία.

Η αντιριζική προστασία επιτυγχάνεται με την προσθήκη του ειδικού αντιριζικού συστατικού Preventol B2 στο πλαστομερές ασφαλτικό μίγμα.
Μετά την τοποθέτησή της, η EshaGum Antiroot B2 αποτελεί μία ενιαία στοιβάδα, αδιαπέρατη σε όλες τις διαστάσεις της στις ρίζες των φυτών.Η EshaGum Antiroot B2 παράγεται από ειδικούς τύπους ασφάλτου και επιλεγμένα πολυμερή υλικά, με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο (APP), με αποτέλεσμα η μεμβράνη να παρουσιάζει άριστη ελαστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες (-10 °C) και υψηλή αντοχή στη γήρανση. Επίσης, φέρει οπλισμό από πολυεστερικό ύφασμα υψηλών αντοχών και έχει άνω και κάτω επικάλυψη λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου.

Εφαρμογές
• Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων φυτεμένων δωμάτων
• Στεγανοποίηση εξωτερικής επιφάνειας υπογείων κατασκευών, οι οποίες έρχονται σε επαφή με φύτευση

EshaDuro  
Για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη στεγάνωση σε θερμές κλιματολογικές συνθήκες, η λύση είναι η πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (ασφαλτόπανο) EshaDuro.

Παράγεται από ειδικούς τύπους ασφάλτου και επιλεγμένα πολυμερή υλικά με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο (ΑΡΡ) και έχει κατασκευαστεί ώστε να προσφέρει πολύχρονη αδιαπερατότητα και προστασία στα έργα σας.

Εφαρμογή
• Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων
• Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
• Επισκευές στεγάνωσης
• Στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων
• Στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων parking
• Στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών


EshaRoof
Η ασφαλτική μεμβράνη EshaRoof είναι ειδικά κατασκευασμένη για τη στεγάνωση κεραμοσκεπών.
Η Esha διαθέτει δυο εξελιγμένους τύπους ασφαλτικών μεμβρανών κεραμοσκεπής τις μεμβράνες EshaRoof MAX και EshaRoof SUPER .

Παράγεται από ειδική άσφαλτο και είναι οπλισμένη με υψηλών αντοχών πολυεστερικό ύφασμα. Η κάτω επικάλυψή της είναι φύλλο πολυαιθυλενίου ενώ ως άνω επικάλυψη χρησιμοποιείται είτε φύλλο πολυαιθυλενίου είτε χαλαζιακή άμμος.

Η ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών EshaRoof είναι ελαφριά, ανθεκτική, δε σχίζεται, δεν προσβάλλεται από τα τρωκτικά και τοποθετείται εύκολα με μηχανική στερέωση εξασφαλίζοντας μακροχρόνια στεγάνωση.

H ασφαλτική μεμβράνη EshaRoof MAX έχει επικαλύψεις από χαλαζιακή άμμο και έτσι συμβάλλει στον καλύτερο αερισμό της στέγης.Η ασφαλτική μεμβράνη EshaRoof SUPER είναι επικαλυμμένη από τη μία πλευρά με χαλαζιακή άμμο και από   την   άλλη  με    γεωύφασμα    το   οποίο  έχει ως   αποτέλεσμα   τον  πολύ  καλό  αερισμό της στέγης και παρουσιάζει αυξημένη αντιολισθηρότητα και μηχανική αντοχή.