Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ασφαλτικά

Esha RoofCoat Νο10
Το Esha RoofCoat Νο10 είναι ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό διάλυμα εμπλουτισμένο με συνθετικά ελαστομερή πρόσθετα και αντιϋδρόφιλα συστατικά. Χάρη στις ιδιότητες που διαθέτει ο τελικός του υμένας είναι εξαιρετικό στεγανωτικό για τη στεγάνωση δωμάτων, εξωστών, τοιχίων, στοιχείων θεμελίωσης και γενικά εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεμα ή μέταλλο. Χρησιμοποιείται επιπλέον για αναζωογόνηση παλαιών ασφαλτικών στρώσεων, με τις οποίες παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια, και ως αστάρι (κόλλα) για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.

Το Esha RoofCoat Νο10 είναι συμβατό με σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα, αμιαντοτσίμεντο και πολυουρεθάνη. Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη γιατί περιέχει οργανικούς διαλύτες (τολουόλη). Λόγω δε της εξαιρετικής του ελαστικότητας (1400%) καλύπτει με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος,καθώς επίσης έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών που πιθανόν να εμφανιστούν μελλοντικά
Διατίθεται σε δοχεία των 17kg και βαρέλια των 180kg.EshaLac 50-S
To EshaLac 50-S είναι ασφαλτικό βερνίκι που χρησιμοποιείται κυρίως ως αστάρι επιφανειών από σκυρόδεμα για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών. Λόγω του χαμηλού του ιξώδους και των αντιϋδρόφιλων συστατικών που περιέχει είναι ιδανικό αστάρι γιατί διεισδύει σε βάθος και προσφύεται άριστα στους πόρους της επιφάνειας του δομικού στοιχείου. Μετά την πάροδο 1-3 ωρών από την εφαρμογή του, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αποβάλλει τους διαλύτες του παρέχοντας ενιαίο, σκληρό, προστατευτικό και αντιδιαβρωτικό υμένα, που δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων, βάσεων και θαλασσινό νερό.

Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών, είτε για στεγάνωση και προστασία εξωτερικών γενικά επιφανειών από σκυρόδεμα, είτε ως αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών .Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, αμιαντοτσιμέντο, τούβλο, λίθο, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα. Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη γιατί περιέχει οργανικούς διαλύτες ενώ διατίθεται σε δοχεία των 3,5 και 17kg και βαρέλια των 180kg.EshaCoat Νο2
Τo ασφαλτικό γαλάκτωμα EshaCoat Νο2 περιέχει μίγμα καθαρών ασφάλτων και αδρανή υλικά.
Δια εξατμίσεως του υδατικού μέσου διασποράς, μετά την εφαρμογή του υλικού, σχηματίζεται ένας συνεχής στεγανωτικός υμένας μαύρου χρώματος, που δεν αναφλέγεται και δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων. Προσβάλλεται από οργανικούς διαλύτες, λάδια και ισχυρά χημικά καθαριστικά. Χρησιμοποιείται για προστασία και στεγάνωση οριζοντίων και κατακόρυφων επιφανειών από σκυρόδεμα (π.χ. δώματα, τοιχία, θεμέλια πριν την επιχωμάτωση, οροφές πριν την κεραμοσκεπή), για αναζωογόνηση παλαιών στρώσεων ασφαλτικών υλικών και για την κόλληση θερμομονωτικών πλακών.

Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα αμιαντοτσιμέντο, τούβλο, λίθο, ξύλο, μέταλλο και γυψοσανίδα. Στην αρχική του μορφή το EshaCoat Νο2 είναι παχύρρευστο υλικό. Ο τελικός του υμένας δεν επηρεάζεται από τα συνήθη άλατα και χημικές ουσίες που περιέχονται στο έδαφος, ενώ διατίθεται σε δοχεία των 18 kg και σε βαρέλια των 220 kg.EshaLumin
To EshaLumin είναι ασφαλτικό διάλυμα αλουμινίου που χρησιμοποιείται για προστασία του ασφαλτικού υλικού μιας στεγανοποιημένης επιφάνειας, καθώς και για αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών. Είναι μείγμα ασφάλτου, οργανικών διαλυτών, πάστας αλουμινίου και ειδικών προσθέτων. Όταν το υλικό απλωθεί και ο διαλύτης στεγνώσει, τα ψήγματα αλουμινίου δημιουργούν ενιαία μεμβράνη με χρώμα αλουμινίου η οποία, λόγω της ανακλαστικής της ιδιότητας, έχει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και επιπλέον ελαττώνει τη θερμική επιβάρυνση του δώματος.

Το EshaLumin χρησιμοποιείται ευρέως για προστασία παλαιών και νέων ασφαλτικών στρώσεων ,νέων ασφαλτικών μεμβρανών με επικάλυψη χαλαζιακής άμμου ή λεπτού υφάσματος πολυπροπυλενίου (αράχνη),παλαιών ασφαλτικών μεμβρανών με επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας ή αλουμινίου,επίσης για προστασία μεταλλικών επιφανειών, μεταλλικών στεγών,σωληνώσεων ,δεξαμενών. Το EshaLumin είναι συμβατό με σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο και πολυουρεθάνη. Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη γιατί περιέχει οργανικούς διαλύτες.Ο τελικός υμένας του EshaLumin είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, προσβάλλεται όμως από τα πετρελαιοειδή, ενώ συσκευάζεται σε δοχεία των 5 και 17 kg