Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Εμπορία γενικά

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1976 στην εμπορία μονωτικών υλικών σε όλη την Κρήτη και συγκαταλέγεται σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου.

Στην ΕΡΓΑΤΕΞ θα βρείτε όλα τα απαραίτητα μονωτικά και στεγανωτικά υλικά για τις ανάγκες κάθε εφαρμογής ανεξαρτήτως μεγέθους και δυσκολίας.

Το τεχνικό μας τμήμα θα σας ενημερώσει για το καταλληλότερο υλικό και τη σωστή εφαρμογή του για ποιοτικά, οικονομικά και μακροχρόνια αποτελέσματα.