Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ιχθυοκιβώτια

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.  διαθέτει κουτιά από Διογκωμένη Πολυστερίνη – EPS κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων και άλλων ευπαθών προϊόντων όπως ψάρια, φρούτα, κρέας κ.α. . Τα κουτιά από Διογκωμένη Πολυστερίνη – EPS διατηρούν τη θερμοκρασία των συσκευασμένων προϊόντων σταθερή για πολύ ώρα και παράλληλα προστατεύουν τα συσκευασμένα προϊόντα από τα χτυπήματα. Η Διογκωμένη Πολυστερίνη – EPS δεν περιέχει χημικά και άλλες βλαβερές ουσίες που μπορούν να μεταφερθούν στα τρόφιμα και στον άνθρωπο.

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. παράγει κουτιά από EPS 6 & 10 κιλών  με ή χωρίς τρύπες για αερισμό και την απομάκρυνση υγρών.