Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Νέα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Wednesday, 12.06.2013


Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. στα πλαίσια της προσπάθειας της για σωστή ενημέρωση των μηχανικών διοργανώνει ημερίδα με θέμα:                 

<ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ>.

Η ημερίδα θα γίνει στις 26/6/2013 στα Χανια  στης 18:00 στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής  Κρήτης & στης 27/6/2013 στην αίθουσα του ΤΕΕ Αναλτολικής Κρήτης την οδό Πρεβελάκη & Γρεβενών.

Η ημερίδα θα προσπαθήσει να αναλύσει όλα τα στάδια της εφαρμογής της θερμοπρόσοψης με κάθε λεπτομέρεια και να δώσει τις κατάλληλες γνώσεις στο μηχανικό για σωστή επίβλεψη εργασιών και ελέγχου εφαρμογής υλικών. Θα γίνουν αναφορές σε διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής αναλόγως της επιφάνειας κόλλησης , το μονωτικό υλικό, τις καιρικές συνθήκες κ.α. βάση των διεθνών και εθνικών προδιαγραφών.

Θα γίνει ανάλυση διαφορετικών  υλικών και βοηθητικών εξαρτημάτων όπως γωνιόκρανα, πλέγμα, βύσματα κ.α.  και θα παρουσιαστούν πολλές λανθασμένες εφαρμογές. Θα γίνει εκτενής συζήτηση στα προβλήματα που δημιουργούνται σε μια κατασκευή και πως αυτά επιλύονται.

Θα δοθεί αρκετός χρόνος για συζήτηση και θα δοθεί ¨Έντυπο Ελέγχου Εφαρμογής Θερμοπρόσοψης ¨ για ευκολότερη επίβλεψη στο εργοτάξιο.

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για το ενδιαφέρων σας και αναμένει τη συμμετοχή σας στην ημερίδα.


• Σημειώνεται ότι δεν θα γίνει παρουσίαση εταιρειών παραγωγής υλικών ούτε παρουσίαση ζωντανής εφαρμογής από συνεργείο.
• Η παρουσίαση αφορά επιβλέπων μηχανικούς για την πλήρη κατανόηση της εφαρμογής της θερμοπρόσοψης για τον ευκολότερο έλεγχο των εργασιών για ένα άριστο αποτέλεσμα.