Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Νέα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ +10% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΕΞ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Sunday, 18.08.2013
Η βιομηχανία μονωτικών υλικών ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. παρουσιάζει ένα νέο και ευέλικτο σύστημα μόνωσης δώματος και το προσφέρει με επιπλέον επιδότηση +10% σε όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΄΄Εξοικονομώ Κατ’ οίκον΄΄.

Ο νέος αυτός τρόπος θερμομόνωσης και στεγανοποίησης προσφέρει έως και 50% παραπάνω θερμομόνωση από τους μέχρι σήμερα συνήθεις μεθόδους, ελαχιστοποιεί το τελικό βάρος της εφαρμογής και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για πολλά χρόνια.


ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ – Νεα μέθοδος

Τα περισσότερα προβλήματα που δημιουργούνται σε ένα δώμα οφείλονται στα λιμνάζοντα νερά λόγο έλλειψης κλίσεων. Η δημιουργία κλίσεων σε ένα δώμα μέχρι σήμερα μπορούσε να γίνει μόνο με τη χρήση τσιμεντοκονίας και μπετό, προσδίδοντας μεγάλο βάρος στο δώμα χωρίς πρακτικά κανένα όφελος είτε τεχνικό είτε οικονομικό.
Ο σκοπός της Κεκλιμένης Μόνωσης είναι να μηδενίσει την ποσότητα του νερού που παραμένει σε ένα δώμα και παράλληλα να ελαχιστοποιήσει το συνολικό βάρος της εφαρμογής. Μια σωστά μελετημένη κεκλιμένη μόνωση δώματος δεν προσφέρει μόνο άμεση απορροή των υδάτων αλλά και περισσότερη θερμομόνωση της τάξης του +50%.Με τη νέα μέθοδος το μονωτικό υλικό- Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS- κόβεται με κλίση σε ειδικούς παντογράφους με ειδικό πρόγραμμα υπολογισμού. Η κοπή είναι ξεχωριστή για κάθε δώμα και μετά την τοποθέτηση των προσχεδιασμένων μονωτικών πλακών  δημιουργείται ένα άριστα μονωμένο δώμα με έτοιμες κλίσεις απορροής. Το μέσο πάχος των θερμομονωτικών πλακών υπολογίζεται στα 10εκ (αναλόγως το μέγεθος του δώματος λόγο της δημιουργίας κλίσεων), προσφέροντας άριστη θερμομόνωση πάνω από +50% από τους συνήθης μεθόδους μόνωσης.  

Στη συνέχεια για τη στεγανοποίηση τοποθετείτε ειδική θερμοπλαστική μεμβράνη ΤΡΟ, PVC πάχους  >1μμ, η οποία παίρνει τις κλίσεις που έχουν δοθεί στο δώμα δημιουργώντας μια στεγανολεκάνη σε όλη την επιφάνεια αδιαπέραστη και αδιάβλητη από το νερό. Η μεμβράνη θερμοκολλιέται με ειδικό εξοπλισμό και στηρίζεται περιμετρικός με ειδικό λαμάκι αλουμινίου. 
Η τελική επικάλυψη μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους όπως κροκάλες, πλάκες πεζοδρομίου, φυτεμένο δώμα, συνθετικό γκαζόν ακόμα και μπετό για κόλληση πλακιδίων.

Η εγγύηση της μεμβράνης είναι για 15 χρόνια στον ήλιο και σε συνθήκες προστασίας είναι πρακτικά απεριόριστη.
Η μέθοδος της κεκλιμένης μόνωσης είναι η πιο εξελιγμένη και ευέλικτη μέθοδος σήμερα χωρίς να επιβαρύνει το δώμα.
Μπορεί να αποξηλωθεί εύκολα χωρίς μπάζα για μελλοντικές εργασίες και κατασκευές επαναχρησιμοποιώντας πάνω από το 70% των υλικών.


Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μόνωσης από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και της ολοκλήρωσης της εφαρμογής. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε φορά διαπιστώνεται η οικονομικότερη λύση σε κάθε πρόβλημα, και το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο δυνατό με εγγύηση για πολλά χρόνια.  

1. Πρώτο Βήμα
Αρχικά γίνεται μια δωρεάν αυτοψία του δώματος από πεπειραμένο μηχανικό.

2. Σχεδιασμός
Το σχέδιο του δώματος αποτυπώνεται ηλεκτρονικά και με ειδικό πρόγραμμά υπολογίζονται οι κλίσεις και η κοπή των θερμομονωτικών πλακών. Το τελικό σχέδιο θα έχει όλες τις απαραίτητες κλίσεις και τη διαδρομή των απορροών λαμβάνοντας υπόψη
- Την απαιτούμενη θερμομόνωση του δώματος
- Την αποφυγή εστίασης υγρασίας
- Τα απαιτούμενα υψόμετρα της τελικής επιφάνειας
- Την ανεμοπίεση και βατότητα του δώματος
- Τις μελλοντικές μετατροπές

3. Εφαρμογή
Τέλος η τοποθέτηση των τεμαχίων και η ολοκλήρωση της εφαρμογής γίνεται από έμπειρο προσωπικό της ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. με εγγύηση για πολλά χρόνια,

Η κεκλιμένη μόνωση επιτρέπει τη δημιουργία κλήσεων, για κάθε είδους δώματος, σε νέα και σε παλαιά κτίρια, εξαλείφοντας τη δημιουργία λιμναζόντων νερών και προσφέροντας παράλληλα.  
- Θερμομόνωση +50% από τους συνήθης τρόπος μόνωσης
- Ελάχιστη συντήρηση για πολλά χρόνια
- Περισσότερα χρόνια λειτουργίας από τα κοινά συστήματα μόνωσης
- Ελάχιστο βάρος εφαρμογής
- Εφαρμογή σε ελαφριές κατασκευές όπως μεταλλικά και ξύλινα δώματα
- Άμεση λειτουργία από την εφαρμογή
- Μειωμένο τελικό ύψος εφαρμογής
- Ευελιξία στην τελική επιφάνεια
- Ιδανική για μεγάλες επιφάνειες
- Ιδανική για φυτεμένα δώματα
- Ανεπηρέαστη από κινήσεις του δώματος
- Ευκολία αποξήλωσης και μετατροπής χωρίς καταστροφή υλικών.
- Εγγύηση για πολλά χρόνια.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήστε στα γραφεία μας στο 2810380100