Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Βασικά σημεία

1.Μονωτικές πλάκες Διογκωμένης Πολυστερίνης:
Οι θερμομονωτικές πλάκες που χρησιμοποιούνται σε ποσοστό άνω του 85% σε όλη την Ευρώπη  στο σύστημα της Θερμοπρόσοψης είναι λευκές πιστοποιημένες πλάκες Διογκωμένης Πολυστερίνης - EPS. Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι απαραιτήτως  1,00x0,50μ ή και 1,00x0,60μ (για ελεγχόμενες συστολές - διαστολές) και ποιότητα μεγαλύτερη του EPS 80 (15kg/m3) με τουλάχιστον 28 μέρες ωρίμανσης. 
Το πάχος κυμαίνεται από 3εκ και πάνω αναλόγως την ανάγκη της εκάστοτε εφαρμογής.  Οι πλάκες Διογκωμένης Πολυστερίνης - EPS είναι φιλικές προς το περιβάλλον, παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο, είναι εύκολα διαμορφώσιμες, έχουν μεγάλη πρόσφυση και ελαστικότητα για επικόλληση με άλλα υλικά και έχουν άριστο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας  λ=0,033-0,037 W/m.K
(Προσοχή: Οι πλάκες εξιλασμένης πολυστερίνης δεν είναι κατάλληλες για το σύστημα της Θερμοπρόσοψης λόγω μη διαστατικής σταθερότητας (ανομοιόμορφες συστολές-διαστολές), ακαμψίας (έλλειψη ελαστικότητας για απορρόφηση συστολών-διαστολών) και ακατάλληλης επιφάνειας για σωστή πρόσφυση και επικόλληση των υλικών για τη μέγιστη αντοχή τους στο χρόνο.)

2. Πλέγμα Ενίσχυσης
Για τη μέγιστη αντοχή και ελαστικότητα του βασικού σοβά στο χρόνο και στα σκασίματα τοποθετείται ειδικού τύπου υαλόπλεγμα πάνω στη μονωτική πλάκα. Το πλέγμα πρέπει να είναι μαλακό και να ακολουθεί την επιφάνεια ώστε να μη αφήνει κενά μεταξύ διογκωμένης πολυστερίνης και κόλλας ενίσχυσης. Για όλες της χαμηλές και επισκέψιμες επιφάνειες μπορεί να τοποθετηθεί επιπλέον πλέγμα για μέγιστη αντοχή στα χτυπήματα. 

3. Τελικός χρωματισμένος σοβάς
Οι σοβάδες που χρησιμοποιούνται στη Θερμοπρόσοψη χαρακτηρίζονται από την ποιότητα τους, την ποικιλία τους και την ανθεκτικότητας τους στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. 
Είναι ακρυλικής βάσης, χρωματισμένοι, διατηρούν το χρώμα τους αναλλοίωτο στο χρόνο και έχουν αντιδιαβρωτική προστασία γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα σε βαψίματα και συντηρήσεις. Η ειδική φόρμουλα παρασκευής τους δεν τους επιτρέπει να κατακρατούν βρώμα και άλλους μικροοργανισμούς του περιβάλλοντος. Η εγγύηση ότι η τελική επιφάνεια δεν θα χάσει το χρώμα της, δεν θα ριγματώσει, δεν θα χάσει τη στεγανότητα και θα διατηρήσει την αρχική της όψη και υφή είναι για πολλά χρόνια και εξαρτάται από την εφαρμογή του συνεργείου και τη μονάδα παραγωγής των υλικών Θερμοπρόσοψης.    

4. Επιλογή συνεργείου               
Η επιλογή του κατάλληλου συνεργείου είναι το σημαντικότερο κομμάτι για μια σωστή εφαρμογή. Το συνεργείο πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και πεπειραμένο για να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε είδους πρόκληση σε μια εφαρμογή.

5. Εξοικονόμηση ενέργειας και κόστος εφαρμογής.
Το σύστημα της Θερμοπρόσοψης είναι μια μοναδική τεχνολογία που βασίζεται σε ένα βασικό κανόνα «Η μόνωση είναι πιο αποτελεσματική όταν τοποθετηθεί στο εξωτερικό τμήμα μιας κατασκευής».
Μεταφέροντας τη μόνωση στους εξωτερικούς τοίχους και γενικότερα σε όλο το κέλυφος ενός κτιρίου, το σύστημα της Θερμοπρόσοψης ελαχιστοποιεί τις θερμογέφυρες, μειώνει τη δίοδο του αέρα και της υγρασίας στο εσωτερικό και διατηρεί σταθερό το εσωτερικό περιβάλλον διαβίωσης. Το σύστημα της Θερμοπρόσοψης είναι τόσο αποτελεσματικό στο να κρατάει έξω τη ζέστη το καλοκαίρι και το κρύο το χειμώνα που η εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και θέρμανση ξεπερνάει το 50%.

Downloads