Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Φυτεμένο δώμα

Ως φυτεμένο δώμα ορίζεται κάθε επιφάνεια που καλύπτεται με βλάστηση μεταξύ της οποίας και του εδάφους παρεμβάλλεται  ένα κτίριο ή μια δομική κατασκευή.
Μια εφαρμογή φυτεμένου δώματος εκτός του στρώματος της βλάστησης περιλαμβάνει τη θερμομόνωση του δώματος, τη στεγανοποίηση του,  την ειδική αντιριζική προστασία, την άριστη απομάκρυνση των υδάτων του δώματος με σωστά μελετημένο αποστραγγιστικό σύστημα και την απαιτούμενη άρδευση.

Ένα φυτεμένο δώμα βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε μια κατασκευή γιατί λειτουργεί ως μια επιπλέον θερμομονωτική στρώση (όχι ως βασική θερμομονωτική στρώση) ελαττώνοντας τα απαιτούμενα ψυκτικά ή θερμικά φορτία το καλοκαίρι και το χειμώνα αντίστοιχα.

Ανάλογα με τη χρήση του φυτεμένου δώματος, την ικανότητα της φέρουσας κατασκευής, τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τη θέση του κήπου και τις απαιτήσεις του σε νερό και συντήρηση, διακρίνονται δύο βασικοί τύποι φύτευσης:
 
1 - Εκτατικός τύπος φύτευσης
Ο εκτατικός τύπος φύτευσης είναι φύτευση μικρών απαιτήσεων. Έχει χαμηλό πάχος φύτευσης, δε δημιουργεί μεγάλα πρόσθετα φορτία και δεν έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Το σύστημα αυτό βρίσκει πολλές εφαρμογές σε στέγες κτιριακών εγκαταστάσεων (οροφές, υπόγεια, παρκινγκ κ.α.), σε πρανή ή σε κτήρια τα οποία δεν είναι ικανά παρά να φέρουν ελαφρύ πρόσθετο φορτίο βλάστησης.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του εκτατικού τύπου φύτευσης είναι:
 
 •   Χαμηλό βάθος >71mm
 •   Μικρή πρόσθετη στατική  επιβάρυνση  >50kg/m²
 •   Περιορισμένη επιλογή φυτών
 •   Οικονομική κατασκευή και συντήρηση
 •   Μπορεί να εφαρμοστεί σε κλίσεις μέχρι και 30°
 •   Εύκολη εφαρμογή
 •   Συνήθως δεν συνδυάζεται με υποδομές «σκληρού τοπίου»
 
2 -Εντατικός τύπος φύτευσης
Ο εντατικός τύπος φύτευσης είναι φύτευση μεσαίων ή αυξημένων απαιτήσεων. Έχει πάχος μεγαλύτερο των 21 cm, δημιουργεί μεγαλύτερα πρόσθετα φορτία και μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση. Έχει υψηλές απαιτήσεις σε νερό, θρεπτικά συστατικά και συντήρηση. Λόγο του αυξημένου βάρους, η εφαρμογή του εντατικού τύπου υπολογίζεται στη στατική μελέτη της κατασκευής από την αρχή. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του εκτατικού τύπου φύτευσης είναι:
 
 • Βάθος ≥210mm
 • Πρόσθετη στατική επιβάρυνση ≥280kg/m²
 • Όχι περιορισμούς στην επιλογή φυτών
 • Μεγαλύτερο κόστος κατασκευής και συντήρησης
 • Δεν εφαρμόζεται για κλίσεις >2-3 °
 • Απαιτεί εξειδικευμένο συνεργείο για την κατασκευή
 • Συνδυάζεται με υποδομές «σκληρού τοπίου»-    πεζόδρομοι, δρόμοι για τροχήλατα οχήματα
 
Πλεονεκτήματα
 
1) Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη
Με τη δημιουργία βατών φυτεμένων δωμάτων μπορούν να αξιοποιηθούν πολλοί ανεκμετάλλευτοι χώροι και να επιτευχθεί αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος αστικού τοπίου. Τα φυτεμένα δώματα αποτελούν στοιχεία υψηλής ποιότητας και προσδίδουν στο κτήριο ιδιαίτερη αξία και κέρδος ενώ παράλληλα προσφέρουν σημαντική βελτίωση του μικροκλίματος αστικών περιοχών.
 
2) Ενεργειακά Οφέλη
Το φυτεμένο δώμα σε συνδυασμό με μια σωστή θερμομόνωση ενισχύει τις μονωτικές ιδιότητες του κτιρίου και προστατεύει τις μονωτικές μεμβράνες. Συνεπώς συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της κατασκευής του δώματος.

3) Ηχομόνωση
Η πολυσχιδής επιφάνεια των φυτών έχει ηχομονωτική δράση, μειώνοντας τουλάχιστον κατά 10 Decibel τον εξωτερικό θόρυβο. Αποτελεί ιδανική λύση για κτίρια που βρίσκονται κοντά σε ισχυρές πηγές θορύβου (λεωφόρους, εργοστάσια, αεροδρόμια κλπ).

4) Αντιπλημμυρική προστασία
Ένα φυτεµένο δώµα κατακρατά και φιλτράρει τα όµβρια νερά (75% της ποσότητάς τους), παρέχοντας αντιπλημμυρική προστασία στην πόλη αλλά και προστατεύοντας το νερό από τη μόλυνση.

5) Λύση στο πρόβλημα των θερµικών νησίδων
Τα πράσινα δώµατα θερµοµονώνουν και σκιάζουν τα κτίρια  βοηθώντας στο δροσισµό τους και, κατ’ επέκταση, της πόλης, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίλυση του φαινομένου των θερµικών νησίδων.

6) Βελτίωση στην ποιότητα του αέρα
Τα φυτεμένα δώµατα κατακρατούν τα βαρέα µμέταλλα από την ατμόσφαιρα, καθώς τα φυτά   τρέφονται  από αυτά.  Με τον τρόπο  αυτό  τα  βαρέα  αυτά  µμέταλλα   δεν  εισέρχονται  στον  κύκλο του νερού και από εκεί στο νερό που καταναλώνουμε.

7) Θεραπευτική αξία  
Τα φυτά στις ταράτσες, µε το καθαρό οξυγόνο που αποβάλλουν και τη δροσιά που δημιουργούν, έχουν ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία των ανθρώπων που εργάζονται ή διαµένουν στα «πράσινα» κτίρια.

8) Οικονομικό κόστος
Το μοναδικό τους µειονότητα είναι το κόστος κατασκευής. Η διαφορά αυτή αποσβένεται μέσα σε 4-5 έτη και από εκεί και μετά αποτελεί κερδοφόρο επένδυση, αφού εξοικονομεί χρήµατα για τον ιδιοκτήτη. Προστατεύοντας το σπίτι µας, προστατεύουμε την πόλη µας και τον πλανήτη.
 
Η εφαρμογή ενός φυτεμένου δώματος απαιτεί τη χρήση πολλών και κατάλληλων υλικών και τη σωστή εφαρμογή τους καθώς δεν υπάρχει έλεγχος και συντήρηση της εφαρμογής μετά την τοποθέτηση του χώματος. Οποιαδήποτε αστοχία εφαρμογής οδηγεί σε πολλαπλάσιο κόστος αποκατάστασης. 
Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένα συνεργία και κατάλληλα υλικά για μια σωστή και εγγυημένη εφαρμογή φυτεμένου δώματος για αρκετά χρόνια.