Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Πυλωτή

Οι απαιτήσεις θερμομόνωσης μίας πυλωτής είναι ίδιες με αυτές του τελικού δώματος. Η πυλωτή θεωρείτε εξωτερική τοιχοποιία και αντιθέτος από ότι πολύ πιστεύουν, οι απώλειες είναι αρκετά μεγάλες. Αν και δεν έχει άμεση επαφή με τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγο της κίνησης των ψυχρών θερμοκρασιών στα κατώτερα επίπεδα ενός χώρου και των θερμών στα ανώτερα, η μόνωση της πυλωτής είναι μια αναγκαία εργασία σε μια κατασκευή. Για τον ίδιο λόγο οι απώλειες κατά τη χειμερινή περίοδο είναι εξίσου σημαντικές.  

Όπως και με τη μόνωση του σκυροδέματος, η μόνωση της πυλωτής πρέπει να γίνει από την εξωτερική (κάτω) πλευρά και όχι εσωτερικά. Σκοπός είναι να αποτρέψουμε τη θέρμανση ή ψύξη του μπετό μονώνοντας το εξωτερικά.
Η μόνωση είναι απλή και επιτυγχάνεται με τη χρήση του μονωτικού μέσα στο καλούπι πριν τη σκυροδέτηση. (Εδώ δεν έχουμε τα προβλήματα που συναντάμε στη μόνωση κολώνων και δοκαριών καθώς η οριζόντια επιφάνεια σκυροδέτησης είναι πολύ μεγαλύτερη από την κάθετη).Στη συνέχεια το μονωτικό καλύπτεται με σοβά ή με ψευδοροφή.
Αν η τοποθέτηση του μονωτικού υλικού δεν έχει υπολογιστεί στο στάδιο κατασκευής της πλάκας τότε το κόστος μόνωσης είναι αυτό της θερμοπρόσοψης καθώς το μονωτικό θα πρέπει να κολληθεί και να περαστεί με ειδικά υλικά.  


Η ΕΡΓΑΤΕΞ παράγει πιστοποιημένες πλάκες Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS με πατούρα και ραβδώσεις για μόνωση στοιχείων από μπετό είτε στο καλούπι είτε για κόλληση εξωτερικά. Οι πλάκες ΣΤΥΡΟΠΟΛ & ECO-White καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις για μόνωση σκυροδέματος και μπορούν να παραχθούν σε διάφορες διαστάσεις και πάχη για τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Διαθέτουμε επίσης κατάλληλες κόλλες και βύσματα και ειδική ακρυλική κόλλα για κόλληση του μονωτικού εξωτερικά χωρίς την ανάγκη στήριξης .


 

Downloads