Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Γέμισμα δαπέδου

Το γέμισμα του δαπέδου για την κάλυψη των σωληνώσεων και επιπεδότητας της επιφάνειας  πρέπει να γίνει με υλικό ελαφρύ και ηχομονωτικό. Να έχει αντοχή για την στρώση τσιμεντοκονίας και την κόλληση των πλακιδίων. Να είναι εύκολο στην εφαρμογή και ευέλικτο, να καλύπτει όλα τα κενά και τις ανωμαλίες της πλάκας. 
Για την θερμομόνωση, ηχομόνωση και το γέμισμα των δαπέδων σας η καλύτερη λύση είναι το Φελομπετό.Το Φελομπετό ανοίκει στην κατηγορία των ελαφροβαρή θερμομονωτικών σκυροδεμάτων με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS και χρησιμοποιείται για γεμίσματα επιφανειών πριν την επικόλληση πλακιδίων.
Οι επιστρώσεις του τύπου αυτού έχουν εφαρμογή σε γεμίσματα δαπέδων, δωμάτων και στεγών.

Ειδικότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως:
• Θερμομονωτικά υποστρώματα δωμάτων και δαπέδων,
• Θερμομονωτικά υποστρώματα για δημιουργία κλίσεων απορροής υδάτων
• Θερμομονωτικά υποστρώματα χαμηλού βάρους κατάλληλα για κατασκευές ευπαθείς σε σεισμούς,
• Υποστρώματα για απευθείας τοποθέτηση μεμβρανών, κονιαμάτων και συνθετικών ρητινών στεγανοποίησης,
• Υπό προϋποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν υποστρώματα κατάλληλα για την απευθείας επικόλληση κεραμικών πλακιδίων.

Τα Φελομπετό εμφανίζει υψηλή αντλησιμότητα, υψηλή διαπνοή και αυξημένη επιφανειακή συμπύκνωση.Έχει άριστες ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες. Έχει μικρό βάρος, ευέλικτες μηχανικές αντοχές και προσφέρει ταχύτητα και οικονομία σε κάθε κατασκευή.

Ως υπόστρωμα πριν την τοποθέτηση τσιμεντοκονίας (κοκομετρία >6mm) ή ως βασικό στρώμα για την επικόλληση πλακιδίων (κοκομετρία <2mm), το Φελομπετό προσφέρει ταχύτητα και οικονομία μαζί με άριστη ηχομόνωση και θερμομόνωση. Δεν περιέχει χημικά συστατικά που επηρεάζουν τον οπλισμό, τα ξύλα και τις διάφορες σωληνώσεις των κτιρίων, ενώ είναι προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Εφαρμόζεται πολύ γρήγορα με ειδική πρέσα και με μπετονιέρα.