Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Δαπέδου

Η κατασκευή του εσωτερικού δαπέδου θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μας εξασφαλίζει την αναγκαία θερμομόνωση και παράλληλα την ηχομόνωση του, τόσο για τους χώρους από κάτω όσο και για το εσωτερικό των δωματίων, δημιουργώντας παράλληλα κατάλληλο υπόστρωμα για την επικόλληση πλακιδίων ή ξύλου.

Η θερμομόνωση ενός δαπέδου βοηθάει στην μείωση των ενεργειακών απωλειών προς τα κάτω και τη διατήρηση της θερμοκρασίας στο χώρο. Έχει υπολογιστεί ότι οι απώλειες από το δάπεδο φτάνουν έως και το 15% της συνολική κατανάλωσης ενέργειας. Η χρήση μόνο τσιμεντοκονίας ή αφρομπετό δεν καλύπτει τις απαιτήσεις θερμομόνωσητου νέου ΚΕΝΑΚ.

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. προσφέρει πιστοποιημένες εφαρμογές που καλύπτουν πλήρως την νομοθεσία και τις ανάγκες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης ενός δώματος.