Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Μόνωση γενικά

Μια από τις σημαντικότερες εργασίες σε ένα κτίριο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του είναι η θερμομόνωση.
Ο σκοπός της θερμομόνωσης είναι να προστατεύσει όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου από τη μεταβολή της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος για την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, για βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης και για ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Σε μια κατασκευή η κατανάλωση ενέργειας κατανέμεται όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

 

Οι εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες της Διογκωμένης Πολυστερίνης- EPS σε σχέση της χαμηλής της τιμή,  την έχουν καταστήσει ως το πιο δημοφιλές θερμομονωτικό υλικό σε μια κατασκευή. Εδώ και δεκαετίες, εκατομμύρια m3 EPS έχουν εφαρμοστεί για θερμομόνωση σε κτίρια σε όλο τον κόσμο.

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS μπορεί να παραχθεί σε διάφορες ποιότητες και μεγέθη, ιδιότητα που την καθιστά το ιδανικότερο μονωτικό υλικό για τη μόνωση τοίχων, δωμάτων, δαπέδων και οροφών.

Στην ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. θα βρείτε πιστοποιημένα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης για μόνωση κάθε επιφάνειας σε μια κατασκευή, εύκολα ποιοτικά και οικονομικά.