Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Φυτεμένο Δώμα

Η δημιουργία ενός φυτεμένου δώματος είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή καθώς η επιφάνεια στεγανοποίησης δεν είναι προσβάσιμη και οποιαδήποτε αστοχία θα έχει πολλαπλάσιο κόστος αποκατάστασης.  Επίσης οι διεισδυτικότητα και τοξικότητα των ριζών των φυτών απαιτούν συγκεκριμένα και πιστοποιημένα υλικά για σωστή και μακροχρόνια εφαρμογή.

Το δώμα πρέπει να είναι θερμομονωμένο, να έχει έντονες κλήσεις και η επιφάνεια στεγανοποίησης να μην επηρεάζεται από τις ρίζες των φυτών και την συνεχόμενη υγρασία του χώματος. Η στρώση αποστράγγισης πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του ποτίσματος, του τύπου φυτεμένου δώματος και τις καιρικές συνθήκες της περιοχής.Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.  διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία και όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και υλικά για να αποπερατώσει κάθε εφαρμογή φυτεμένου δώματος.

Ο καινοτόμος τρόπος  θερμομόνωσης και δημιουργίας κλήσεων με Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS, σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικών μεμβρανών ΤΡΟ, HDPE καταργούν τη χρήση μπετό με αποτέλεσμα το λιγότερο δυνατό πρόσθετο βάρος στην εφαρμογή, ειδικότερα σε μεγάλες επιφάνειες.

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με το φυτεμένο δώμα πατήστε εδώ.