Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Μόνωση δώματος

Μια ολοκληρωμένη μόνωση δώματος περιλαμβάνει την εφαρμογή της στεγανοποίησης και της θερμομόνωσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάσουμε τις απαιτήσεις του κτιρίου, τη χρήση της τελικής επιφάνειας καθώς και μελλοντικές διαμορφώσεις ή προσθήκες για την σωστότερη επιλογή υλικών και τρόπου εφαρμογής.

Το συνεργείο εφαρμογής πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένο και να έχει πείρα για να προβλέπει κάθε τυχών μελλοντικό πρόβλημα. Οποιαδήποτε αστοχία ή λανθασμένη επιλογή και εφαρμογή μόνωσης  είναι πολύ πιθανό να έχει πολλαπλάσιο κόστος στο μέλλον.

Στην ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. σας αναλύουμε τις επιλογές που έχετε και σας εγγυούμαστε το αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.

Καλέστε μας για μια αυτοψία στο χώρο σας και προσφορά.