Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Η μόνωση ενός ψυκτικού θαλάμου είναι μια πολύ απαιτητική εφαρμογή καθώς λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών η οποιαδήποτε αστοχία θα απαιτήσει πολλαπλάσιο κόστος αποκατάστασης. Η εφαρμογή της θερμομόνωσης και στεγανοποίησης απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση κατάλληλων υλικών και μηχανημάτων. Η  τελική επιφάνεια του δαπέδου θα πρέπει να είναι κατάλληλη για καθαρισμό και χρήση μηχανοκίνητων μέσων σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Για την καλύτερη και ομοιόμορφη διατήρηση της θερμοκρασίας στο χώρο καθώς και την λιγότερη λειτουργία των ψυκτικών μηχανημάτων θα πρέπει η μόνωση του δαπέδου να είναι τουλάχιστον η ίδια με αυτή των τοιχίων και της οροφής.

Η συγκέντρωση υγρασίας γίνεται στα σημεία με τις μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας. Αν η μόνωση του δαπέδου είναι πολύ μικρότερη από αυτή των τοιχίων και της οροφής τότε υπάρχει η πιθανότητα  δημιουργίας πάγου στο δάπεδο, ειδικότερα αν ο θάλαμος έχει συχνή χρήση.   

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. διαθέτει κατάλληλα υλικά και μηχανήματα, καθώς και έμπειρο προσωπικό και μπορεί να εγγυηθεί για πολλά χρόνια το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με την καταλληλότερη επιλογή υλικών (πολυουρεθάνη, διογκωμένη και εξιλασμένη πολυστερίνη) μπορεί να αποπερατώσει κάθε είδους εφαρμογής γρήγορα, οικονομικά και με την εγγύηση πολλών ετών.

Συνεργάζεται με εξειδικευμένους μηχανικούς και μπορεί να πιστοποιήσει το τελικό αποτέλεσμα με τη χρήση ειδικής θερμοκάμερας για την ελαχιστοποίηση των απωλειών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας.