Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Γενικά στοιχεία

Η χρήση της Διογκωμένης Πολυστερίνης –EPS σε εφαρμογές κάτω από το έδαφος (επονομαζόμενος – Γεωαφρός)  χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε όλο τον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης(www.epshellas.com)  έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο και χρήμα στη μελέτη και πειραματική διερεύνηση της χρήσης του EPS σε αντισεισμικές εφαρμογές. Σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια της Αθήνας και Πάτρας καθώς και με μεγάλα ερευνητικά ινστιτούτα του εξωτερικού όπως η πολυτεχνική σχολή RPI της Νέας Υόρκης (USA), έχουν διεκπεραιωθεί αρκετές έρευνες και μελέτες που αποδεικνύουν την ευεργετική χρήση της Διογκωμένης Πολυστερίνης σε αντισεισμικές εφαρμογές. Αρωγός αυτής της προσπάθειας είναι και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος EPS – EUMEPS (www.eumeps.org) με σημαντική οικονομική συνεισφορά.

Στην Ελλάδα η χρήση του EPS σε αντισεισμικές εφαρμογές επικεντρώνεται στη Θεμελίωση με EPS και στην Σεισμική Μόνωση κατασκευών με εντυπωσιακά αποτελέσματα.