Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Αειφόρος ανάπτυξη

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει γενικό ενδιαφέρον για αειφόρο ανάπτυξη και ενεργειακή δόμηση. Στο τομέα της κατασκευής αυτό σημαίνει την ανάγκη για ακριβής πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τις επιπτώσεις των δομικών υλικών, και γενικότερα του τρόπου δόμησης σε σχέση με το περιβάλλον. Η μόνωση και ο ενεργειακός σχεδιασμός μπορούν να μειώσουν δραματικά τις απώλειες ενέργειας και να σταματήσουν την κλιματική αλλαγή. Οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση – ψύξη στα υπάρχον κτίρια μπορούν να μειωθούν 30-50% ενώ στα νέα μπορούν να μειωθούν έως και 90% εφαρμόζοντας διαθέσιμες και ανταγωνιστικές τεχνολογίες και τεχνικές.

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας μέσω της ορθολογικής χρήσης της με τη βοήθεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου είναι απαραίτητες και όσο πιο καθαρές γίνεται. 

Η βελτίωση της θερμομόνωσης  είναι η πιο αποδοτική μέθοδος εξοικονόμησης ενέργειας στον κατασκευαστικό τομέα.  Το EPS έχει αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από μακροχρόνια απόδοσης.  Καλά μονωμένα και ενεργειακά σχεδιασμένα κτίρια δεν διατηρούν και προστατεύουν  μόνο το περιβάλλον για νεώτερες γενεές αλλά δημιουργούν ευχάριστο και άνετο περιβάλλον διαβίωσης και προσφέρουν οικονομικά οφέλη στο άτομο και στη κοινωνία. 

Η μόνωση με EPS ωφελεί και τους τρεις τομείς της αειφόρου ανάπτυξης: Το Περιβάλλον, την Οικονομία και τον  Άνθρωπο. 

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να δούμε πως ένα υλικό επηρεάζει το περιβάλλον είναι να αναλύσουμε τον κύκλο ζωής του.

Downloads