Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Ιστορικά στοιχεία

Η αρχική μορφή της πολυστερίνης, ονομαζόμενη στυρόλη, ανακαλύφθηκε το 1839 από ένα αποθηκάριο στο Βερολίνο. Χρειάστηκαν 80 χρόνια για να βρεθεί ότι θερμαίνοντας την δημιουργείτε μια αλυσιδωτή αντίδραση που παράγει μακρομόρια και επονομάστηκε πολυστερίνη. Το 1930 οι επιστήμονες της γερμανικής βιομηχανίας πλαστικών BASF ανέπτυξαν ένα τρόπο για τη εμπορική παραγωγή της πολυστερίνης.   

Το 1954 η Διογκωμένη Πολυστερίνη ανακαλύφθηκε τυχαία στην Αμερική. Ένας χημικός προσπαθώντας να βρει σταθερό ελαστικό ηλεκτρικό μονωτικό με βάση τη πολυστερίνη συνδύασε στυρένιο με ισοβουτυλένιο, ένα πτητικό υγρό υπό πίεση.  Το αποτέλεσμα ήταν ένα υλικό 30 φορές ελαφρύτερο από τη σκληρή πολυστερίνη και ονομάστηκε Διογκωμένη Πολυστερίνη ή αλλιώς EPS.
 
Η Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS σήμερα είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα υλικά παγκοσμίως στον τομέα της κατασκευής και της συσκευασία.
Οι εφαρμογές του είναι πρακτικά απεριόριστες και τις χαρακτηρίζουν η ευελιξία, η αντοχή, η οικονομία, η ποιότητα και η φιλικότητα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.