Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Παθητικό Σπίτι

Η έννοια του Παθητικού Σπιτιού, ή όπως τώρα ονομάζεται στην Ε.Ε ”Κτίριο Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης’’, έχει γίνει μια πανευρωπαϊκός αποδεκτή λύση για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων.
Το Δεκέμβριο του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε με το κοινοβούλιο και το συμβούλιο να κατασκευάζονται όλα τα νέα κτίρια από το 2020 με μηδενική (ή περίπου μηδενική) ενεργειακή κατανάλωση. Επιπλέον, μέχρι το 2050 όλα τα υπάρχοντα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Είναι υποχρεωτικό για κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε να εκδώσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (National Energy Efficiency Action Plans (NEEAP’s). Σε αυτά τα σχέδια, μεταξύ άλλων, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι σχετικά με το ποσοστό των κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και να καθορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί αυτό, καθώς επίσης πώς θα παρακολουθείται η πρόοδος.

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ αποσκοπεί στην ολοένα και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε ένα κτίριο με την ενεργειακή ταυτοποίηση του. Σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η σταδιακή μετατροπή των υπάρχων κτιρίων σε ενεργειακή κλάση Β (<40 kWh/(m2.ετος))  ενώ όλα τα νέα κτίρια από το 2020 θα πρέπει να είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ( Α+ <15 kWh/(m2.ε)).

Καθώς εξελίσσονται οι κανονισμοί για τα κτίρια και αυξάνεται η ενημέρωση του κοινού σε θέματα αειφορίας, οι μελλοντικοί αγοραστές σπιτιών είναι βέβαιο ότι θα απαιτούν στοιχεία παθητικού σχεδιασμού. Είναι οικονομικά πιο συμφέρον να υπερβείς τις ελάχιστες απαιτήσεις και να αποκτήσεις ένα πιο επαρκές, πιο άνετο σπίτι με μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος και πετρελαίου. Η τοποθέτηση ή η αναβάθμιση της θερμομόνωσης του κτιρίου είναι μια από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να γίνουν, από οικονομική αλλά και οικολογική άποψη.
Η κατασκευή ενός σπιτιού με το ενεργειακό σύστημα δόμησης ΑλφαΣυν-Α+ καλύπτει τις νομοθετικές  απαιτήσεις του 2020 από σήμερα και εγγυάται την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση χωρίς τη χρήση πετρελαίου και την προμήθεια ακριβού μηχανολογικού εξοπλισμού ψύξης- θέρμανσης.
 

Πηγές εξοικονόμησης ενέργεια σε ένα κτίριο
Η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα σπίτι κατασκευασμένο με το σύστημα ΑλφαΣυν-Α+ προκύπτει από τέσσερις παράγοντες:

Α) Από τη μεγαλύτερη θερμοπερατότητα των εξωτερικών  τοιχίων που ελαχιστοποιεί τη μεταφορά θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον

Β) Το πολύ μικρό ποσοστό διόδου του αέρα από τα δομικά στοιχεία

Γ) Τη μεγαλύτερη  θερμική μάζα του μπετό που πρακτικά απορροφά τις απότομες διαφορές θερμοκρασίας εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.

Δ) την απόλυτη θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες σε όλο το κέλυφος της κατασκευής.


Η θερμοπερατότητα των τοίχων με το σύστημα  δόμησης ΑλφαΣυν-Α+ κυμαίνεται γύρο στο U=0,20 W/m2K. Επειδή λοιπόν τα τοιχία από ICF  έχουν τη μισή θερμοπερατότητα από το συμβατικό τρόπο δόμησης και η κατανάλωση ενέργειας θα είναι τουλάχιστον η μισή.

Η θερμική μάζα ενός τοίχου με το σύστημα ΑλφαΣυν-Α+ απορροφά μεγάλα ποσά θερμότητας χωρίς να αλλάζει όμως απότομα και η θερμοκρασία του. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ σημαντικό σε περιόδους της ημέρας που έχουμε απότομες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον όπως ανέμους, μεγάλες θερμοκρασίες το μεσημέρι τους καλοκαιρινούς μήνες κ.α. Έτσι μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας, ειδικά όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 20οC και πάνω από 30οC. Σε αυτές τις συνθήκες η θερμική μάζα του μπετό εμποδίζει την εξωτερική θερμοκρασία να γίνει αντιληπτή στο εσωτερικό με αποτέλεσμα την πολύ μικρή ανάγκη θέρμανσης ή ψύξης.

Downloads