Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Διαπλάτυνση δρόμου

Το βάρος των παραδοσιακών υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διαπλάτυνση των δρόμων μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες φορτίσεις στο ανάχωμα με αποτέλεσμα την αστοχία τηw εφαρμογής και την κατάρευση τμημάτων.

Ο Γεωαφρός-EPS  προσφέρει μια οικονομικά αποδοτική λύση η οποία είναι ελαφριά και μειώνει την πιθανότητα περαιτέρω καθίζησης. Η τοποθέτηση του είναι πολύ έυκολη και γρήγορη και δεν επιρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

Για περισσότερες τεχνικές και υπολογιστικές πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.