Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Κατασκευή δρόμου

Βαριές κατασκευές, όπως τα αναχώματα δρόμων, μπορούν να φορτίσουν υπερβολικά τις υποκείμενες στρώσεις του εδάφους. Οι ελαφρύ όγκοι Γεωαφρού-EPS  μειώνουν την πίεση στο έδαφος και είναι μια αποδεδειγμένη οικονομική εναλλακτική λύση σε κατασκευές θεμελίωσης, όταν τα παραδοσιακά αναχώματα είναι πάρα πολύ βαριά.  Με τη χρήση Γεοαφρού – EPS ελαχιστοποιούνται οι καθιζήσεις στο οδόστρωμα και η μεταφορά δονήσεων και ήχου στις παρακείμενες κατασκευές.  Η δομή της πολυστερίνης παρέχει μια πολύ καλή αναλογία υψηλής αντοχής προς βάρος  (έως και 400KPa, 40 τόνους), έτσι ώστε ο Γεωαφρός- EPS να μπορεί να αντέξει τις μηχανικές καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά την κατασκευή και χρήση του δρόμου.

Η χρήση του Γεvαφρού-EPS χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην οδοποιία σε όλο τον κόσμο με αναμφισβήτητα αποτελέσματα.