Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Τοίχοι αντιστήριξης

Τα τοιχία αντιστήριξης και υπογείων υπόκεινται σε σημαντικές εγκάρσιες και πλευρικές δυνάμεις στα τοιχώματα και στην θεμελίωση τους.
Η χρήση του Γεωαφρού-EPS μειώνει σημαντικά αυτές τις δυνάμεις επιτρέποντας έτσι πιο απλές και πιο αποδοτικές μεθόδους κατασκευής.