Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Σιδηροδρομικές γραμμές

Τα συμβατικά υλικά πλήρωσης είναι ευπαθή σε παρατεταμένες μετατοπίσεις στα πρανή των σιδηροδρόμων. Ο Γεωαφρός με την υψηλή αντοχή ως προς το βάρος του, παρέχει μια οικονομική λύση για την αντιμετώπιση  των μηχανικών φορτίων που ανακύπτουν κατά την κατασκευή και χρήση των σιδηροδρομικών γραμμών.