Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Διαμόρφωση τοπίου

Το μικρό βάρος και η υψηλή του αντοχή  καθιστούν τον Γεωαφρό-EPS ως ένα ιδανικό  υλικό επιχωμάτωσης για εφαρμογές μικρής και μεγάλης κλίμακας σε τμήματα που χρειάζεται να μειώσουμε την πίεση στην υποκείμενες δομές, για ταχύτητα κατασκευής και ασφάλειας μετακίνησης των πρανών.
Οι όγκοι EPS απορροφούν όλα τα φορτία του εδάφους ελαχιστοποιώντας τις καθιζήσεις και κινήσης του χώματος και προσφέρουν ταχύτητα και οικονομία στην κατασκευή. 
Δεν επιρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και το νερό δημιουργούντας ελαφρυά κατασκευή ακόμα και σε μαλακά εδάφη.