Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Πλήρωση Γεφυρών

Ο Γεωαφρός-EPS χρησιμοποιείται ευρέως για εφαρμογές πλήρωσης γεφυρών όπου δεν απαιτούνται πρόσθετα φορτία και όταν η υπάρχον κατασκευή απαιτεί υποστήριξη.
Οι όγκοι EPS έχουν διπλό ρόλο. Έχουν το ρόλο του καλουπιού για να δώσουν μικρό επιπλέον βάρος στην κατασκεύη και σε μεγάλες πυκνότητες προσφέρουν σημαντική επιπλέον στατική αντοχή στην κάμψη και στις πιέσεις κατά τη χρήση της κατασκευής.