Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Προστασία αγωγών

Τα κανάλια και οι αγωγοί κάτω από το έδαφος δεν είναι σε θέση να στηρίξουν τα πρόσθετα φορτία  μιας κατασκευής και του βάρους των οχημάτων, με αποτέλεσμα την ανάγκη  ενίσχυσης ή αντικατάστασης των υπόγειων κατασκευών.

Όταν χρησιμοποιείται ο Γεωαφρός-EPS για να αντικαταστήσει τα μπαζώματα των τοιχωμάτων, μειώνει τα φορτία και να αποτρέψει την ανάγκη για κατασκευαστικές  ενισχύσεις.