Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Υπερύψωση πισίνας

Ο Γεωαφρός-EPS  είναι η μόνη λύση για μείωση βάθους πισίνας.  Οι ελαφρύ όγκοι EPS μειώνουν την πίεση στο έδαφος και στις υπόγειες κατασκευές, δεν απαιτείται η χρήση μπαζώματος και μηχανημάτων και εγγυάται σταθερή αντοχή για πολλά χρόνια.

Είναι η μόνη αποδεδειγμένη οικονομική λύση ειδικότερα όταν η πίεση του νερού απαιτεί μεγαλύτερες αντοχές.

Η δομή της Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS παρέχει μια πολύ καλή αναλογία υψηλής αντοχής προς βάρος  (έως και 400KPa, 40 τόνους), έτσι ώστε ο γεοαφρός να μπορεί να αντέξει τις μηχανικές καταπονήσεις της πλάκας, τις κίνησης του νερού και η μεγάλη πυκνότητα υλικού ελαχιστοποιεί και το πάχος της πλάκας.