Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Γεωαφρός γενικά

Γεωαφρός - EPS  ονομάζεται η Διογκωμένη Πολυστερίνη που χρησιμοποιείτε κάτω από το έδαφος στον κατασκευαστικό τομέα.


Η χρήση του Γεωαφρού έχει αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα με θεαματικά και αναμφισβήτητα αποτελέσματα.Ο Γεωαφρός - EPS (όγκοι Διογκωμένης Πολυστερίνης)  είναι ένα πολύ ελαφρύ και συμπαγές αφρώδες υλικό. Η πυκνότητα του είναι περίπου 1/100 από αυτή του χώματος. Έχει πολύ καλή θερμική αγωγιμότητα και μεγάλες μηχανικές αντοχές (έως 500 kPa). Ο Γεωαφρός EPS χρησιμοποιείτε κυρίως για μείωση των καθιζήσεων και σταθερότητα υποστρώματος σε μαλακά εδάφη, για μείωση  οριζόντιων και κάθετων πιέσεων σε υπόγειες κατασκευές και θεμελιώσεις, για ηχομόνωση και μείωση κραδασμών κάτω από το έδαφος  και σε πολλές άλλες γεωτεχνικές εφαρμογές.

Τα συνήθης υλικά επιχωμάτωσης (χώμα, πέτρες, μπάζα κ.α.) είναι πολύ βαριά, δεν είναι ομογενή, είναι δύσκολα επεξεργάσιμα και δεν έχουν προβλέψιμη συμπεριφορά στο χρόνο και σε συνθήκες κάτω από το έδαφος. Έχουν περιορισμούς στη χρήση τους και στο χειρισμό τους, απαιτούν μεγάλα μηχανικά μέσα και πολύ χρόνο για τη σωστή εφαρμογή τους.Ο Γεωαφρός EPS αντίθετα προσφέρει μεγάλη ταχύτητα και ευκολία εφαρμογής με προβλέψιμα και υπολογίσιμα αποτελέσματα για όλη τη διάρκεια χρήσης του.
Πιο συγκεκριμένα ο Γεωαφρός - EPS σε μια κατασκευή προσφέρει:

• Ελαφρύ υλικό γεμίσματος : 10-50kg/m3
• Μεγάλη αναλογία αντοχής/πυκνότητας
• Διατήρηση ιδιοτήτων για πάνω από 100 χρόνια
• Αδρανές υλικό σε όλη τη διάρκεια ζωής του
• Προβλέψιμη συμπεριφορά υλικού
• Ευελιξία παραγωγής πυκνότητας για κάθε εφαρμογή
• Μεγάλοι όγκοι εφαρμογής ( 4μ μήκος)
• Ευκολία, ασφάλεια και ταχύτητα τοποθέτησης
• Εύκολη διαμόρφωση στο εργοτάξιο
• Δε απαιτείται η χρήση μηχανημάτων
• Δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες
• Δεν επηρεάζεται από την υγρασία
• Προσφέρει μεγάλο βαθμό θερμομόνωσης
• Μεγάλη απορρόφηση κραδασμών
• Μεγάλη αντίσταση μετακίνησης μεταξύ τους.
• Λιγότερα εργατικά
• Μηδενική συντήρηση
• Είναι καθαρός από χημικά όπως CFCs, HCFCs και άλλες ουσίες που καταστρέφουν το όζον και    είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
• Εύκολα ανακυκλώσιμο υλικό
• Προσφέρει καθαριότητα στην κατασκευή

Ο Γεωαφρός- EPS  είναι για τους μηχανικούς ένα μοναδικό υλικό που μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά συνήθη προβλήματα κατασκευών τόσο από γεωτεχνικής όσο και από αντισεισμικής πλευράς,  προσφέροντας ταχύτητα, ευελιξία, αντοχή στο χρόνο και μεγάλη οικονομία κατασκευής.  Ο Γεωαφρός EPS χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε πολλές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο.

Οι προδιαγραφές του Γεωαφρού EPS  είναι αυτές της Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS.

Downloads