Τύποι φυτεμένου δώματος

1) Εκτατικός τύπος 

Στον εκτατικό τύπο το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών έχει ύψος 10 έως 15εκ.  

Το φορτίο κυμαίνεται από 60 ως 150 kg/m2 κορεσμένο από νερό,  και το ριζικό σύστημα των φυτών είναι επιφανειακό. 

Γενικά ο εκτατικός τύπος φύτευσης αντιπροσωπεύει μια φυσική μορφή βλάστησης που είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοσυντηρούμενη και εξελισσόμενη. Είναι ο πιο οικονομικός, ο πιο αποτελεσματικός και ο πιο φυσικός τρόπος δημιουργίας φυτεμένου δώματος και ελέγχου του νερού απορροής.

Ένα πράσινο δώμα εκτατικού τύπου φιλοξενεί φυτά με ειδική προσαρμογή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλή ικανότητα αναγέννησης. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από άλκες, χυμώδεις  και μικρά ποώδη φυτά, συμπεριλαμβανομένων χόρτων ανθεκτικά στην ξηρασία. Απαιτεί χαμηλή συντήρηση και είναι ο πλέον κατάλληλος για τις ξηροθερμικές συνθήκες του μεσογειακού κλίματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.


2) Hμιεντατικός τύπος 

Στον ημιεντατικό τύπο το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών έχει ύψος από  12 έως 25εκ.

Το φορτίο κυμαίνεται  από 120-200 kg/m2 κορεσμένο από νερό.

Η ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνει χλοοτάπητες, ποώδη φυτά και μικρούς/μεσαίους θάμνους.

Ένα ημί-εντατικό πράσινο δώμα  αντιπροσωπεύει μια ενισχυμένη φυσική μορφή βλάστησης, συχνά αυτοσυντηρούμενη και εξελισσόμενη. Εξακολουθεί να είναι οικονομικά αποδοτικό και συμβάλει σημαντικά  στη μείωση της απορροής των όμβριων υδάτων από τα κτίρια. 

Οι ημί-εντατικές πράσινες στέγες χαρακτηρίζονται από ποώδη φυτά, χόρτα και ακόμη και μικρούς θάμνους. Απαιτούν μέτρια συντήρηση και περιστασιακή άρδευση ανάλογα με την τοποθεσία. 


3) Εντατικός τύπος 

Στον εντατικό τύπο το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών έχει ύψος ύψους  20 – 40+ εκ.

ο φορτίο κυμαίνεται πάνω από 200 kg/m2 κορεσμένο από νερό.

Περιλαμβάνει απεριόριστες ποικιλίες φυτών και σχεδιασμού και επιτρέπει κάθε μορφή βλάστησης. Μπορεί να αποτελείται από πολυετή φυτά, χόρτα, βολβούς, καλοκαιρινά λουλούδια, θάμνους και μεγάλα δέντρα. 

Οι εντατικές πράσινες στέγες είναι ένας κήπος σε ένα δώμα. Όλα είναι δυνατά, από γκαζόν, πολυετή φυτά, θάμνους, δέντρα, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιλογών τοπίου όπως λιμνούλες, πέργκολες και αυλές. 

Μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε και  αστική γεωργία.

Η επιλογή του συστήματος άρδευσης είναι πολύ σημαντική λόγο της έκτασης και τις διαφορετικότητας των φυτών που υπάρχουν. 

Λόγο του αυξημένου βάρους της εφαρμογής δεν προτείνεται η δημιουργία τους σε δώματα που δεν έχουν υπολογιστεί στατικά να τα δεχθούν.


4) Επικλινής

Η δημιουργία φυτεμένου δώματος σε επιφάνεια με κλίση 10 o-35o διαφέρει σημαντικά ως προς τις απαιτήσεις φύτευσης και άρδευσης σε σχέση με τις εφαρμογές οριζόντιας επιφάνειας. 

Το υπόστρωμα βρίσκεται σε συνεχή κίνηση προς τα κάτω και πρέπει να τοποθετηθεί ειδικό σύστημα συγκράτησης  καθώς και να δημιουργηθούν ειδικά κανάλια απορροής. 

Τα συστήματα συγκράτησης είναι σε διάφορες μορφές και υπάρχουν ακόμα και ειδικά τεμάχια προκατασκευασμένου φυτεμένου δώματος που μπορούν να εφαρμοστούν με ευκολία. 

Η έντονη κλίση σημαίνει επίσης ότι η επιφάνεια είναι επιρρεπείς στο γρήγορο στέγνωμα και απαιτείται συστηματική άρδευση. Η επιλογή φυτών και οι μέθοδοι φύτευσης πρέπει να προσαρμόζονται στη σχετική κλίση και έκθεση.  

Προτείνεται η δημιουργία μόνο εκτατικού  τύπου φύτευσης για ευκολότερο έλεγχο και μικρότερη συντήρηση.


5. Ηλιακός - Πράσινα δώματα με φωτοβολταϊκά πάνελ

Η χρήση της ηλιακής τεχνολογίας σε πράσινα δώματα είναι ένα ολοένα και πιο διαδεδομένος συνδυασμός  για την παροχή βιώσιμων λύσεων στα κτίρια και στις πόλεις.

Οι υπερθερμασμένοι ηλιακοί συλλέκτες, που έχουν τοποθετηθεί πάνω σε μπετό και άλλες θερμό-ανακλώμενες επιφάνειες, χάνουν την απόδοσή τους σε έντονες συνθήκες ζέστης. Έτσι, η τοποθέτησή τους σε στέγες με πράσινη βλάστηση είναι πιο ενδεδειγμένη και είναι περισσότερο παραγωγικά. 

Οι πράσινες στέγες έχουν επίσης αντιρρυπαντικές ιδιότητες. Αιχμαλωτίζουν μικροσωματίδια και σκόνη, έτσι η περιβαλλοντική ατμόσφαιρα γίνεται πιο καθαρή. Ακόμη και τα φωτοβολταϊκά πάνελ παραμένουν πεντακάθαρα, επομένως η συντήρησή τους είναι απλή και μπορούν να απορροφήσουν πολλή ενέργεια.

Ωστόσο, πολύ συχνά, το ηλιακό στοιχείο έχει προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων ενός πράσινου δώματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα, όχι μόνο για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, αλλά και για τη βλάστηση στην πράσινη στέγη.

Η τοποθέτηση ηλιακών πάνελ σε ένα πράσινο δώμα και η φύτευση κάτω από αυτά  περιλαμβάνει αρκετά επίπονα και ευαίσθητα στάδια όσον αφορά τη στεγανοποίηση, τη στήριξη των πάνελ, τη σκίαση και τη σωστή λειτουργία της βλάστησης κάτω από αυτά.

Πρέπει να γίνεται ξεχωριστή μελέτη κάθε φορά καθώς οι παράμετροι είναι πολλοί, τα κοστολόγια σημαντικά και οι πιθανότητες αστοχίας  του φυτεμένου δώματος μεγάλες.