Κεκλιμένη Μόνωση - Η ολοκληρωμένη εφαρμογή

Κεκλιμένη Μόνωση - Η ολοκληρωμένη εφαρμογή

Με γνώμονα τις απαιτήσεις ενός φυτεμένου δώματος και με κύριο μέλημα το χαμηλό βάρος και την μέγιστη διάρκεια εφαρμογής, έχουμε εφαρμόσει με μεγάλη επιτυχία την παρακάτω μέθοδο μόνωσης και στεγανοποίησης.

Η μέθοδος της κεκλιμένης μόνωσης σε συνδυασμό με τη χρήση θερμοπλαστικών μεμβρανών TPO &  PVC είναι η ιδανική επιλογή στην δημιουργία ενός φυτεμένου δώματος, προσφέροντας το ελάχιστο δυνατό βάρος με τη μέγιστη θερμομόνωση και διάρκεια στεγανοποίησης.   

Με την κεκλιμένη μόνωση οι κλίσεις απορροής δίνονται παράλληλα με τη θερμομονωτικό υλικό . Οι πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης – EPS  κόβονται με κλίση σε ειδικούς παντογράφους με αποτέλεσμα παράλληλα με τη θερμομόνωση να επιτυγχάνονται και οι κλίσεις απορροής. 

Το πολύ χαμηλό βάρος της διογκωμένης πολυστερίνης – EPS σε σχέση με τη μεγάλη αντοχή της, καταργεί τη χρήση τσιμεντοκονίας για τη δημιουργία κλήσεων και το περιττό βάρος, επιτρέπει μεγάλες και έντονες κλίσεις προσφέροντας παράλληλα  μέγιστη θερμομόνωση. Μία κεκλιμένη μόνωση με μεμβράνη TPO δεν ξεπερνάει τα 8 κιλά/μ2 ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση το βάρος θα ήταν >100κιλά/μ2.

Η ευελιξία και οι μηχανικές αντοχές του EPS μπορεί να φτάσουν μέχρι και τους 20 τόνους/μ2 (EPS200) και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τύπο φυτεμένου δώματος χωρίς πρόβλημα.  

Στη συνέχεια η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με τη χρήση θερμοπλαστικών μεμβρανών σε όλη την επιφάνεια. Η θερμοπλαστική μεμβράνη παίρνει την κλίση που έχει δοθεί με το EPS και στηρίζεται περιμετρικά στο στηθαίο. Η ελαστικότητα της μεμβράνης σε συνδυασμό με την αντοχή του EPS δημιουργούν μια άριστα θερμομονωμένη επιφάνεια με τις κατάλληλες κλίσεις, με το ελάχιστο βάρος και την μέγιστη αντοχή στο νερό, έτοιμη να δεχθεί το υπόστρωμα φύτευσης. 

Η ταχύτητα εφαρμογής των υλικών σε συνδυασμό με την ικανότητα τους να παραμένουν ανεπηρέαστα στην υγρασία, καθιστούν την κεκλιμένη μόνωση ιδανική για εφαρμογή και τους χειμερινούς μήνες.  

Τέλος, ακολουθείτε η διαδικασία της αποστραγγιστικής ζώνης και τοποθέτηση υποστρώματος φύτευσης όπως αναλύεται στο διπλανό σχέδιο.