Θεμελίωση

Θεμελίωση

Οι όγκοι από Διογκωμένη Πολυστερίνη αντικαθιστούν τα υλικά επίχωσης (χώμα, σκύρα, μπάζα κ.α.) και καταργούν παράλληλα τον εσωτερικό ξυλότυπο και τα μηχανικά μέσα μεταφορ άς και σύμπτυξης.

Το EPS δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και το χρόνο, δεν απαιτούνται μηχανικά μέσα για την τοποθέτηση του και διαμορφώνεται εύκολα ακόμα και στο εργοτάξιο.

Πλεονεκτήματα

- Μεγάλη ταχύτητα τοποθέτησης 

- Κατάργηση εσωτερικού καλουπώματος και μηχανικών μέσων επίχωσης

- Οικονομία και ποιότητα εφαρμογής

- Καθαριότητα και ευελιξία (διαμορφώσιμο και στο εργοτάξιο)

- Αντισεισμικότητα

- Μηδενικές αστοχίες και ενιαίες αντοχές υλικού

- Θερμομόνωσης πλάκας υπογείου

- Το EPS δεν επηρεάζεται από την βροχή και την υγρασία.

Τεχνικές Πληροφορίες

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές εφαρμογές θεμελίωσης με EPS και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά τόσο από πλευράς ποιότητας εφαρμογής όσο και από ταχύτητας και οικονομίας. 

Έχουν γίνει επίσης μελέτες σε πανεπιστήμια καθώς και εργαστηριακές μελέτες σε  σεισμική τράπεζα, αποδεικνύοντας τα πολλά οφέλη που προσφέρει η θεμελίωση με EPS. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εφάρμοσε το σύστημα θεμελίωσης με Γεωαφρό – EPS (1994) και διαθέτει πλήρης γνώση των απαιτήσεων της κάθε εφαρμογής.

Εφαρμογή

Τα κομμάτια Διογκωμένης Πολυστερίνης – EPS παραδίδονται κομμένα και αριθμημένα βάση της κάτοψης του ξυλοτύπου για την ευκολότερη και ταχύτερη εφαρμογή τους.

Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα χωρίς την ανάγκη μηχανικών μέσων και η σκυροδέτηση των πεδιλοδοκών και της πλάκας γίνεται ταυτόχρονα ακόμα και την ίδια μέρα.