Κεκλιμένη Μόνωση

Κεκλιμένη Μόνωση

Διαμορφωμένες Θερμομονωτικές πλάκες Διογκωμένης Πολυστερίνης-EPS με διαφορετικά πάχη σε κάθε πλευρά ώστε κατά την τοποθέτηση τους να δημιουργούνται παράλληλα και κλίσεις απορροής στο δώμα με τη μέθοδο της Κεκλιμένης Μόνωσης.

Πλεονεκτήματα

- Μείωση βάρους εφαρμογής.

- Δεν απαιτείται χρόνος ωρίμανσης για εφαρμογή με άλλα υλικά.

- Μία στρώση υλικών όσο πάχος και αν απαιτείτε.

- Η διογκωμένη πολυστερίνη δεν επηρεάζεται από την υγρασία 

- Μεγάλες αντοχές πίεσης (200 kPa)

- Ευκολία διαμόρφωσης και στο εργοτάξιο

- Η ιδανικότερη λύση για φυτεμένα δώματα που απαιτείτε 2% κλίσεις απορροής. 

- Μπορεί να εφαρμοστεί  στη συμβατική και στην ανεστραμμένη μόνωση.

- Μέγιστη θερμομόνωση

Τεχνικές πληροφορίες

- Οι πλάκες EPS μπορούν να διαμορφωθούν σε όλες τις ποιότητες (EPS 80- EPS 200) ανάλογος τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

- Στην ΕΡΓΑΤΕΞ μπορούμε να διαμορφώσουμε την πολυστερίνη ξεχωριστά για κάθε δώμα με λεπτομέρεια και με αναλυτικά σχέδια τοποθέτησης. 

- Η συνολική θερμομόνωση της εφαρμογής υπολογίζεται από το μέσο όρο του πάχους μόνωσης σε όλη την επιφάνεια.  

- Μπορείτε να βρείτε την ελάχιστη ποιότητα και πάχος υλικού στον Πίνακα Επιλογής Μονωτικού Υλικού

Επικοινωνήστε με τα γραφεία μας για περισσότερες πληροφορίες. 

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείτε είναι αυτοσβενήμενη και βραδύκαυστη. Οι πλάκες είναι εύκολα διαμορφώσιμες, ακόμα και στην οικοδομή, προσφέρουν ευελιξία, ευκολία, οικονομία και ποιότητα κατασκευής. 

Προδιαγραφές Διογκωμένης Πολυστερίνης - EPS

Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. έχει πιστοποιήσει τις παραπάνω ποιότητες με σήμανση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και ποιότητας CE για τη δική σας εγγύηση και ασφάλεια, για την καλύτερη ποιότητα κατασκευής και για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Εφαρμογή

Το δώμα χαρτογραφείτε λεπτομερώς και οι κλίσεις σχεδιάζονται  σε  ειδικό υπολογιστικό  πρόγραμμα.  Στη συνέχεια  η  Διογκωμένη Πολυστερίνη  EPS - κόβεται  με  κλίση  σε  ειδικούς  παντογράφους.  

Μετά την τοποθέτηση των ειδικά διαμορφωμένων μονωτικών πλακών  δημιουργείται  μια  άριστα μονωμένη επιφάνεια  με έτοιμες κλίσεις απορροής. Οι επιλογές σχεδιασμού και κοπής  μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κάθε δώματος όσο πολύπλοκο και μεγάλο μπορεί να είναι.

Οι πλάκες μπορούν να παραχθούν σε ότι ποιότητα απαιτεί η κάθε εφαρμογή από επιφάνειες χωρίς χρήση έως και φυτεμένα δώματα.