Πάνελ EPS

Πάνελ EPS

Η διογκωμένη πολυστερίνη- EPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και να επενδυθεί αμφίπλευρα με τσιμεντοσανίδα, ινοσανίδα και άλλα υλικά για τη δημιουργία τοιχίων περίφραξης, διαχωρισμού δωματίων και εσωτερικών χώρων.

Η εύκολη διαμόρφωση τους, το μικρό βάρος, η δυνατότητα κατασκευής μεγάλων τεμαχίων και η ευκολία τοποθέτησης  προσδίδει απεριόριστες λύσεις με καλαισθησία και μοναδικότητα. 

Η γρήγορη κατασκευή και η ευκολία διαμόρφωσης τους ακόμα και στο εργοτάξιο, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αντοχή τους στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη χρήση, δίνουν λύση άμεσα και οικονομικά χωρίς σχεδιαστικούς περιορισμούς. 

Τεχνικά

- Τα πάνελ από EPS μπορούν να δημιουργηθούν  με πολλά υλικά για μέγιστη ασφάλεια και αντοχή όπως

  • Τσιμεντοσανίδα
  • Ινοσανίδα
  • Γυψοσανίδα
  • Ξύλο 
  • Πλακάκια & ψηφίδα
  • Πατητή τσιμεντοκονία κ.α.

- Η στήριξη τους είναι εύκολη και μπορεί να γίνει με μηχανική στήριξη  και κόλληση αναλόγως τη χρήση και τον όγκο του τεμαχίου.

- Τα πάνελ μπορούν εύκολα να τρυπηθούν για να περαστούν καλώδια και σωλήνες και μπορεί να υπάρχουν εσωτερικές τρύπες στον αρχικό σχεδιασμό για ταχύτητα και ποιότητα κατασκευής.

- Η στήριξη αντικειμένων γίνεται εύκολα με απλό βίδωμα. 

Επικοινωνήστε με τα γραφεία μας για περισσότερες πληροφορίες.