Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Θερμομονωτικά

Στην ΕΡΓΑΤΕΞΑ.Ε. θα βρείτε πιστοποιημένα θερμομονωτικά υλικά Διογκωμένης Πολυστερίνης - EPS,  εξιλασμένης πολυστερίνης -XPS & Πετροβάμβακα για κάθε εφαρμογή θερμομόνωσης σε μια κατασκευή.

Η ανάγκη για θερμομόνωσης είναι πολύ σημαντική και στην ΕΡΓΑΤΕΞ μπορείτε να ενημερωθείτε για την επιλογή του καταλληλότερου υλικού με το καλύτερο αποτέλεσμα με γνώμονα την ποιότητα, την οικονομία και το περιβάλλον.