Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Γεωυφάσματα

Τα Γεωυφάσματα είναι διαπερατά υφάσματα τα οποία, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το έδαφος και άλλα υλικά, έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν, να φιλτράρουν, να ενισχύουν και να προστατεύουν. Συνήθως κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα και διατίθενται  σε τρεις βασικές μορφές: υφαντό, μη υφαντό και θερμοκολλημένο. 

Κατηγορίες χρήσης γεωυφασμάτων

Όταν χρησιμοποιείται γεωύφασμα μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων  κατασκευής, η ανάμειξη των στρωμάτων αποφεύγεται με αποτέλεσμα την αύξηση της φέρουσας ικανότητας και συνεπώς εξοικονόμηση χρόνου εφαρμογής και υλικών. Η υψηλή ροή νερού και οι καλές ιδιότητες φιλτραρίσματος συνδυάζονται με τις υψηλές  μηχανικές ιδιότητες του γεωυφάσματος και εξασφαλίζουν τη σταθερότητα των στρωμάτων, ενώ η κυκλοφορία των υδάτων παραμένει ελεύθερη. Κατά συνέπεια, η σταθερότητα του υποστρώματος βελτιώνεται  και η ζωή όλης της κατασκευής παρατείνεται.

Οι λειτουργίες των γεωυφασμάτων χωρίζονται σε παρακάτω έξι κατηγορίες:

Διαχωρισμός
Η μηχανική αντοχή και ιδιότητες των γεωυφασμάτων τα καθιστούν ιδανικά για το διαχωρισμό των στρωμάτων στα κατασκευαστικά έργα.

Ένα ισχυρό και ευέλικτο  γεωύφασμα τοποθετείται μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων στην κατασκευή, για την πρόληψη της  ανάμειξης διαφορετικών υλικών και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των υδάτων. Αυτό αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα και παρέχει μακροπρόθεσμη σταθερότητα στα στρώματα των θεμελίων.

Διήθηση
Η δομή των πόρων του γεωυφάσματος έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση σωματιδίων, ενώ επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση του νερού, καθιστώντας δυνατό  το διαχωρισμό δύο επίπεδων κατά τη διάρκεια έντονης υδραυλικής δραστηριότητας. Η ανάμειξη των στρωμάτων, η οποία θα μείωνε τη φέρουσα ικανότητα του συστήματος, αποφεύγεται και συγχρόνως η ροή του νερού  διατηρείται με την ελάχιστη απώλεια πίεσης.

Αποχέτευση
Οι υδραυλικές ιδιότητες του γεωυφάσματος  έχουν σχεδιαστεί να στραγγίζουν το παραπανίσιο νερό από την κατασκευή.
Η χρήση ενός αποστραγγιστικού γεωυφάσματος εξασφαλίζει συνεχή αποστράγγιση των υγρών με την ελάχιστη απώλεια πίεσης.

Προστασία
Η εξαιρετική αντίσταση στη πίεση και στα κτυπήματα των γεωυφασμάτων τα καθιστά ιδανικά για την προστασία των στεγανωτικών μεμβρανών και άλλων υλικών στεγανοποίησης από κτυπήματα κατά την εφαρμογή φορτίου(μπάζωμα κ.α.) και τη κατά τη χρήση τους..

Ενίσχυση
Οι μηχανικές ιδιότητες του γεωυφάσματος το καθιστούν ιδανικό για την ενίσχυση  πρανών και άλλων δομών του εδάφους.  Η ενίσχυση με το κατάλληλο γεωύφασμα εμποδίζει τα κάθετα τοιχώματα του εδάφους και τις απότομες πλαγιές από την κατάρρευση.

Εκτόνωση Τάσεων (Αποτάνυση)
Τα γεωυφάσματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εξομάλυνση των καταπονήσεων. Το γεωύφασμα είναι ιδανικό για νέες κατασκευές οδικών δικτύων για τη συντήρηση τους, καθώς απορροφά διαφορικές κινήσεις στα στρώματα του δρόμου, αποτρέποντας ανακλαστικές ρωγμές.