Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Θερμοπρόσοψη

Η άριστη μόνωση σε συνδυασμό με την εξωτερική εμφάνιση μιας κατασκευής είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια με τα οποία ο ιδιοκτήτης και γενικότερα το σύνολο αξιολογεί την ποιότητα ενός κτιρίου. Η εφαρμογή που καλύπτει όλα τα παραπάνω και προσφέρει την καλύτερη θερμομόνωση σε μια κατασκευή χωρίς θερμογέφυρες είναι η θερμοπρόσοψη.
Για πάνω από 30 χρόνια το σύστημα της Θερμοπρόσοψης έχει εφαρμοστεί σε χιλιάδες κτίρια σε όλο τον κόσμο με θεαματικά αποτελέσματα.
Με τη μέθοδο αυτή όλο το κέλυφος του κτιρίου μονώνεται εξωτερικά, αποφεύγονται οι θερμογέφυρες και επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή μόνωση καθώς και η δημιουργία μεγαλύτερων εσωτερικών χώρων. Τόσο για τη νέα δόμηση όσο και για την ανακαίνιση, το διεθνές εφαρμοσμένο σύστημα της Θερμοπρόσοψης μπορεί αναπληρώσει κάθε πρόσοψη, να μεταμορφώσει κάθε κτίριο και να αποδώσει κάθε αρχιτεκτονικό σχέδιο με ακρίβεια και αντοχή στο χρόνο. Δημιουργεί ένα άριστο εσωτερικό περιβάλλον διαβίωσης και επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 50%.
Η μεγάλη ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων, υφών, και διαστάσεων που μπορούν να επιτευχθούν με το σύστημα της Θερμοπρόσοψης, έχουν αποτελέσει το βασικό στοιχείο για την αποπεράτωση και των πιο δύσκολων αρχιτεκτονικών σχεδίων και για την απόλυτη θερμομόνωση κατασκευών.
 
 
Η ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. παράγει ειδικές πιστοποιημένες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS για την εφαρμογή της θερμοπρόσοψης, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες και διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία ικανά να εκτελέσουν κάθε εφαρμογή του συστήματος με πιστοποιημένα υλικά και εγγύηση εργασιών.
 
Επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΡΓΑΤΕΞ για μια αυτοψία στο χώρο σας και προσφορά.

Downloads