Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Σωστή εφαρμογή

Αναλυτική εφαρμογή θερμοπρόσοψης

Η εξωτερική θερμομόνωση ή αλλιώς Θερμοπρόσοψη εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο για πάνω από 30 χρόνια. Η μέθοδος τοποθέτησης και εφαρμογής των υλικών έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο και εφαρμόζεται με αποδεδειγμένο πια τρόπο  που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Δεν έχει σημασία το κλίμα, η επιφάνεια, τα υλικά ή το πάχος του μονωτικού. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων και εγγύηση εργασιών για πολλά χρόνια.
Η ευρωπαϊκή ένωση έχει συγγράψει γενικές οδηγίες εφαρμογής του συστήματος της θερμοπρόσοψης που μπορείτε να βρείτε εδώ και υπάρχει επίσης  Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή - ΠΕΤΕΠ για την εφαρμογή που μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Για κάθε εφαρμογή θερμοπρόσοψης πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω.

Πριν την έναρξη εργασιών

1. Επιλογή μονωτικού υλικού
Τα εγκεκριμένα υλικά για την εφαρμογή που προδιαγράφονται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και είναι η Διογκωμένη Πολυστερίνη και ο Πετροβάμβακας. Στην πράξη το υλικό που  χρησιμοποιείτε σε ποσοστό άνω του 80% σε όλη την Ευρώπη είναι η διογκωμένη πολυστερίνη. Για την Ελλάδα το υλικό που προδιαγράφετε στην αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ για τη θερμοπρόσοψη είναι η διογκωμένη πολυστερίνη. Αυτό οφείλετε σε πολλούς παράγοντες και ιδιότητες του EPS όπως η σταθερή θερμική αγωγιμότητα, η ευελιξία, η διαπνοή, η ελαστικότητα, η πρόσφυση, η ευκολία διαμόρφωσης, η οικονομία και η διαστατική σταθερότητα στις αλλαγές θερμοκρασίας που έχει σε σχέση με τα άλλα υλικά.

Σε κάθε περίπτωση το θερμομονωτικό υλικό θα πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές για την συγκεκριμένη εφαρμογή και να είναι πιστοποιημένο με CE.

2. Επιλογή υλικών πλήρωσης και τελικού επιχρίσματος.
Τα υλικά θερμοπρόσοψης κατατάσσονται στα τσιμεντοειδή και στα ακρυλικά υλικά. Τα τσιμεντοειδή είναι πιο οικονομικά και παράγονται σε μορφή σκόνης ενώ τα ακρυλικά έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα και παράγονται σε μορφή πάστας. Η κάθε εταιρεία παραγωγής έχει διαφορετικές απαιτήσεις και προδιαγραφές και για αυτό θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση πριν την επιλογή των υλικών. 

3. Επιλογή παρελκόμενων υλικών
Σε κάθε εφαρμογή θερμοπρόσοψης τα παρελκόμενα υλικά όπως πλέγμα, βύσματα, γωνιόκρανα νεροσταλάκτες κ.α. θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα για την εφαρμογή από τον παραγωγό των υλικών ή αλλιώς να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις τεχνικές εφαρμογής.

4. Επιλογή συνεργείου
Η σωστή εφαρμογή είναι η καλύτερη εγγύηση για μακροχρόνια αποτελέσματα. Το συνεργείο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και όχι να έχει παρακολουθήσει απλώς μερικά σεμινάρια. Πρέπει να ακολουθεί ευλαβικά τον τρόπο εφαρμογής, ο οποίος είναι συγκεκριμένος ανεξαρτήτως υλικών. Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από λανθασμένη εφαρμογή είναι σοβαρά και η επιδιόρθωση τους πολλαπλάσιου κόστους.   


Εφαρμογή
 
1.  Έλεγχος επιφάνειας
Η αρχική επιφάνεια θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευθεία για καλύτερη εφαρμογή. Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης ίσως χρειαστεί ένα ψιλό σοβάντισμα. Το καλά εκπαιδευμένο συνεργείο είναι σε θέση προβλέψει τυχών προβλήματα και να εξοικονομήσει χρόνο και υλικά. 

2. Προεργασία (στερέωση καλωδίων, αποξήλωση υδρορροών κ.α.)
Όλα τα στοιχεία που θα κλειστούν πίσω από τη θερμοπρόσοψη θα πρέπει να είναι καλά στερεωμένα και να προβλεφθεί μελλοντική επίβλεψη. Οι υδρορροές δεν προτείνεται να καλύπτονται καθώς τυχών πρόβλημα θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα εισόδου νερού στο κτίριο και η επιδιόρθωση τους είναι πολλαπλάσιου κόστους.3. Οδηγός εκκίνησης
Ο οδηγός εκκίνησης είναι απαραίτητος ειδικά όταν η εφαρμογή ξεκινάει λίγο πάνω από χώμα. Όταν η εφαρμογή ξεκινάει σε επαφή με σταθερό δάπεδο (μπετό ή πλακάκια) τότε δεν απαιτείτε.

4. Προστασία κουφωμάτων και δαπέδου
Η προστασία των κουφωμάτων και του δαπέδου είναι πολύ σημαντική σε κάθε εφαρμογή. Τα υλικά θερμοπρόσοψης είναι πολύ ισχυρά και καταστρέφουν εύκολα τα πλακάκια και τα κουφώματα.

5. Τοποθέτηση κόλλας στο μονωτικό υλικό
Ο τρόπος εφαρμογής της κόλλας στη πλάκα της πολυστερίνης είναι πολύ σημαντικός. Η σωστή τοποθέτηση της κόλλας γίνεται περιμετρικός της πλάκας και σε 4-6 σημεία στο κέντρο. Το πάχος συνολικά της κόλλας δε πρέπει να υπερβαίνει τα 2-3 εκ. Η κόλλα τοποθετείτε περιμετρικός για την καλύτερη ένωση μεταξύ των πλακών και τη βάση βιδώματος των στηριγμάτων. 

6. Κόλληση μονωτικού υλικού
Η κόλληση των πλακών των πλακών έχει μεγάλη σημασία για την αποφυγή ρηγματώσεων στο μέλλον. Οι πλάκες επικολλούνται με συγκεκριμένο τρόπο στις γωνίες, γύρω από τα παράθυρα, στα μπαλκόνια κ.α. Η σωστή τοποθέτηση ελαχιστοποιεί τις ατέλειες, μειώνει τη σπατάλη των υλικών επικάλυψης και δημιουργεί ευθεία επιφάνεια.7. Ζώνη υψηλής στεγάνωσης
Ζώνη υψηλής στεγάνωσης ονομάζεται η αρχική επιφάνεια (1μ) πάνω από το έδαφος. Αναλόγως την επιφάνεια του δαπέδου (χώμα, μπετό, πλακάκια), καθώς και το σημείο εκκίνησης της εφαρμογής (κάτω ή πάνω από το έδαφος) χρησιμοποιούμε EPS 200 (30kg/m3), συγκεκριμένα υλικά και ακολουθούμε τις οδηγίες που προδιαγράφουν οι εταιρείες παραγωγής για την εγγύηση της εφαρμογής ώστε να αποτρέψουμε τη μεταφορά της ανιούσας υγρασίας. 

8. Τοποθέτηση βυσμάτων στερέωσης
Τα βύσματα στερέωσης είναι αναγκαία σε κάθε εφαρμογή της θερμοπρόσοψης. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε είδη σοβαντισμένες επιφάνειας τότε πρέπει να τοποθετούνται περίπου 6-8/μ2. Τα σημεία είναι περιμετρικά των πλακών και στο κέντρο.

Η κάθε εταιρεία παραγωγής υλικών προδιαγράφει ή όχι τη χρήση τους σε νέες κατασκευές αναλόγως τη δύναμη κόλλησης των υλικών της. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία όταν το ύψος της εφαρμογής είναι πάνω από 10 μέτρα ή η εφαρμογή γίνεται σε παλαιά σοβατισμένη επιφάνεια.

Τα βύσματα τοποθετούνται πάντα στα σημεία που έχει τοποθετηθεί κόλλα αλλιώς δεν έχουν αποτέλεσμα. Τα βύσματα δεν σφηνώνουν την πλάκα στον τοίχο αλλά τη συγκρατούν σε περίπτωση κίνησης.  

Πριν τη τοποθέτηση πρέπει να σκάβετε η διογκωμένη πολυστερίνη με ειδικό ρούτερ στα σημεία τοποθέτησης των βυσμάτων. Στη συνέχεια το κενό γεμίζει με αφρό πολυουρεθάνης ελεγχόμενης ροής ή με ειδικά τεμάχια από διογκωμένη πολυστερίνη.


   
9. Μόνωση αρμών και κοιλοτήτων
Κάθε κενό που δημιουργείτε μεταξύ των πλακών ή σε τελειώματα σε τοίχους και μπαλκόνια θα πρέπει να γεμίζει με πολυουρεθάνη ελεγχόμενης ροής. Το σύστημα θερμοπρόσοψης απαιτεί επιφάνεια ενιαία και ομογενή για μεγαλύτερη ελαστικότητα. 

10.    Δημιουργία διακοσμητικών στοιχείων
Τα διακοσμητικά στοιχεία όπως σκοτίες, κορνίζες κ.α. είναι τα πιο ευάλωτα για μελλοντικά προβλήματα. Προτείνεται να επικαλύπτονται με πλέγμα αλλά οπού δεν είναι εφικτό εξαρτάται από τις γνώσεις και την εμπειρία του συνεργείου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


11. Τοποθέτηση γωνιόκρανων και άλλων προστατευτικών
Υπάρχει μια πληθώρα προστατευτικών τεμαχίων για κάθε σημείο και δυσκολία εφαρμογής. Κάθε φορά θα πρέπει να τοποθετούμε την κόλλα στη Διογκωμένη Πολυστερίνη, σε όλο την επιφάνεια επαφής της με το ειδικό τεμάχιο, και στη συνέχεια επικολλιέται. Κάθε ειδικό τεμάχιο πρέπει  να γεμίζει με κόλλα σε όλη την εσωτερική πλευρά του και όχι τμηματικά. 12. Τοποθέτηση κόλλας και πλέγματος
Επάνω στις θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης απλώνεται ομοιόμορφα το ειδικό αντιρρηγματικό επίχρισμα. Το υλικό πρέπει να έχει υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Εντός της μάζας του αντιρρηγματικού επιχρίσματος τοποθετείται υαλόπλεγμα (κατά DIN EN ISO 13934-1), βάρος τουλάχιστον 155gr/m2, με επικάλυψη 10cm, στο σημείο συνάντησης των λωρίδων. Το υαλόπλεγμα τοποθετείται στο αντιρρηγματικό επίχρισμα (και όχι το αντίθετο)  όσο αυτό είναι ακόμη υγρό με ταυτόχρονη πίεση, ώστε να επιτευχθεί τέλειος εμβαπτισμός. Στη συνέχεια εφαρμόζεται μια επιπλέον στρώση  αντιρρηγματικού επιχρίσματος όπου θεωρείτε απαραίτητο.13. Διόρθωση ατελειών.
Πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος θα πρέπει να ελεγχτούν όλες οι επιφάνειες και να διορθωθούν τα σημεία που έχουν υποστεί φθορές από τρίτους.
 
14. Τοποθέτηση τελικού έγχρωμου επιχρίσματος.
Η τοποθέτηση του τελικού έγχρωμού είναι μια επίπονη διαδικασία καθώς απαιτεί μεγάλη προσοχή και συντονισμό για τον ομοιόμορφο τελικό χρωματισμό και την ανάδειξη της εφαρμογής. Σε μεγάλες επιφάνειες απαιτούνται πολλά ειδικευμένα άτομα καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων η εφαρμογή θα πρέπει να τελειώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν στεγνώσει το υλικό.

Προτείνεται η εφαρμογή να γίνεται μετά από το πέρας όλων των άλλων συνεργείων (υδραυλικό, πλακατζή, ελαιοχρωματιστή) ώστε να μην λερωθεί η τελική επιφάνεια ή τραυματιστεί. Κάθε επιδιόρθωση μετά το πέρας τη έγχρωμης στρώσης θα είναι εμφανής.Σημαντικό
Τα παραπάνω βασίζονται στη πείρα, στις γνώσεις των μηχανικών μας και στις διεθνής προδιαγραφές εφαρμογής. Στη πράξη οι εργασίες είναι πολύ περισσότερες που μόνο ένα καλά εκπαιδευμένο συνεργείο μπορεί να τις εφαρμόσει. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούμε ευλαβικά όλες τις προδιαγραφές τις εκάστοτε εταιρείας παραγωγής υλικών για την εγγύηση που προσφέρουν. 
Ακολουθώντας πιστά τις διεθνής οδηγίες εφαρμογής το αποτέλεσμα θα εντυπωσιάζει για πολλά χρόνια.