Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Προκατ τοιχοποιία

Η προκατασκευασμένη κατοικία είναι μια κατασκευή που δεν είναι πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα αν και λόγο του ήπιου γενικά κλίματος μας και της πληθώρας μονοκατοικιών είναι μια πολύ καλή και οικονομική λύση με πολλές δυνατότητες. 

Η μόνωση προκατασκευασμένων εξωτερικών τοίχων είναι μια εφαρμογή που περιλαμβάνει 2 κυρίως τύπους όπως περιγράφονται στα παραπάνω σχήματα. Εξαρτάται από το πάχος της τοιχοποιίας και τον τρόπο δόμησης του κάθε κατασκευαστή. Η χρήση της θερμοπρόσοψης είναι και εδώ η καλύτερη επιλογή καθώς όχι μόνο προσφέρει άριστη θερμομόνωση αλλά και λόγο της ελαστικότητας της τελικής επιφάνειας ελαχιστοποιεί τα σκασίματα του εξωτερικού σοβά.

Το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείτε είναι κυρίως η Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS καθώς μπορεί να παραχθεί σε διάφορα πάχη και ποιότητες αναλόγως της απαιτήσεις της εκάστοτε κατασκευής.

Η ΕΡΓΑΤΕΞ διαθέτει πιστοποιημένη Διογκωμένη Πολυστερίνη για κάθε χρήση σε προκατασκευές, είναι βραδείας καύσης, αυτοσβενήμενη και πληροί όλους τους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κανονισμούς για μια σωστή μόνωση και φιλική προς τον άνθρωπο κατασκευή.