Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Μόνωση σκυροδέματος

Η μόνωση των στοιχείων από  σκυρόδεμα σε μια κατασκευή (κολώνες, δοκάρια, πρόβολοι κ.α.) είναι τόσο σημαντική όσο και η μόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας. Η ιδιότητα του σκυροδέματος να έχει πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα άρα και μεγαλύτερες θερμικές απώλειες, κάνει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα πιο αναγκαία. Όλα τα στοιχεία από σκυρόδεμα που έχουν επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να μονώνονται υποχρεωτικά.

Οι μέθοδοι μόνωσης των στοιχείων από σκυρόδεμα είναι:
  1. Τοποθέτηση του μονωτικού υλικού μέσα στο καλούπι, πριν τη σκυροδέτηση.
  2. Τοποθέτηση του μονωτικού μετά τη σκυροδέτηση με ειδικές κόλλες και στήριξη.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
 
Μέθοδος 1
Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να τοποθετηθεί το μονωτικό μέσα στο καλούπι πριν τη σκυροδέτηση. Το μπετό δένει με το μονωτικό υλικό κατά τη δόνηση και παραμένει μετά το ξεκαλούπωμα. Αν και ο τρόπος αυτός είναι και πιο γρήγορος και οικονομικός έχει 2 σημαντικά μειονεκτήματα που δεν πρέπει να παραληφθούν.
Το σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορεί να γίνει οπτικός έλεγχος της ποιότητας της δόνησης πίσω από το μονωτικό υλικό. Προβλήματα όπως η δημιουργία κουφάλων ή μεγάλη συγκέντρωσης σκύρου σε σημεία πίσω από μονωτικό υλικό δεν είναι πλέον ορατά με συνέπεια σοβαρού στατικού προβλήματος σε ένα σεισμό.
Επίσης όταν η σκυροδέτηση γίνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, το μπετό πίσω από το μονωτικό υλικό πήζει πιο αργά σε σχέση με το μπετό που έχει επαφή στο καλούπι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη ανεπανόρθωτη δημιουργία εσωτερικών ρηγματώσεων στο σκυρόδεμα και τη μειωμένη στατική επάρκεια του δομικού στοιχείου.
 
Μέθοδος 2
Η τοποθέτηση του μονωτικού υλικού μετά τη σκυροδέτηση είναι μια απαιτητική εφαρμογή που περιλαμβάνει τη κόλληση του μονωτικού με ειδικές κόλλες και τη στήριξη του με ειδικά βύσματα. Εδώ πάλι δημιουργούνται 2 προβλήματα.
Η στήριξη του υλικού απαιτεί 4-5 βύσματα για κάθε τετραγωνικό μέτρο και σε 4-5 πόντους βάθος. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται τρύπες 5 εκ βάθος στο μπετό όπου ο οπλισμός είναι σε 2-3 πόντους βάθος χωρίς να χτυπήσουν σίδερο. Υπάρχουν βέβαια ειδικές ακρυλικές ινώδεις κόλλες που δεν απαιτούν στήριξη με βύσματα.
Σε αυτή τη περίπτωση το κόστος είναι αρκετά μεγαλύτερο καθώς περιλαμβάνει κόστος έξτρα υλικών (ακρυλικές κόλλες κ.α.), κόστος εργατικών και το κόστος των σκαλωσιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση των υλικών εξωτερικά.
 

Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείτε με την εφαρμογή του νέου κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίων – ΚΕΝΑΚ, είναι ότι το πάχος του μονωτικού υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. (αν το μονωτικό υλικό κολληθεί εξωτερικά τότε προσθέστε και 1εκ). κόλλα. Η βάση στήριξη όμως των κοινών τούβλων (9 εκ) για τη δημιουργία διπλής τοιχοποιίας πατάει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στο μονωτικό υλικό. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στατικότητας του εξωτερικού τοίχου. Η λύση είναι η χρήση μεγαλύτερων τούβλων ή η μπατική τοποθέτηση τους με συνέπεια την αύξηση κόστους της κατασκευής.   
 
Η ΕΡΓΑΤΕΞ παράγει πιστοποιημένες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης με πατούρα και ραβδώσεις για μόνωση στοιχείων από μπετό είτε στο καλούπι είτε για κόλληση εξωτερικά. Οι πλάκες ΣΤΥΡΟΠΟΛ &  ECO-White καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις για μόνωση σκυροδέματος και μπορούν να παραχθούν σε διάφορες διαστάσεις και πάχη για τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής
 
Σεναζ
Η μόνωση του σενάζ στη διπλή τοιχοποιία είναι εξίσου σημαντική όπως και μόνωση του τοίχου. Το σενάζ αποτελεί κομμάτι του τοίχου και ευπαθής θερμογέφυρα καθώς βρίσκεται κοντά στα κουφώματα. Η μόνωση του είναι απλή και υπάρχουν 2 τρόποι εφαρμογής του μονωτικού υλικού όπως περιγράφονται και στα παραπάνω σχήματα.