Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS
Τοιχοποιίας

Τοιχοποιίας

Οι απώλειες ενέργειας από τους τοίχους είναι περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε ένα κτίριο. Η μόνωση των τοίχων περιλαμβάνει τη μόνωση της τοιχοποιίας και τη μόνωση του σκυροδέματος (κολώνες, δοκάρια, προβόλους κ.α.).

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μόνωσης που εξαρτώνται κυρίως από το κόστος και την επιθυμία του ιδιώτη και του μηχανικού για το τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα και η συνολική εφαρμογή να πληροί τις eλάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στον ΚΕΝΑΚ.

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS καλύπτει πλήρως όλους τους κανονισμούς για μια άριστη θερμομόνωση με το χαμηλότερο κόστος για κάθε επιφάνεια σε μια κατασκευή.