Βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών και υλικών συσκευασίας με βάση τη Διογκωμένη Πολυστερίνη - EPS

Συμβατική μόνωση

Στη συμβατική μόνωση δώματος  η θερμομόνωση προηγείται της στεγανοποίησης. Η σκοπός της μόνωσης αυτής είναι το νερό να οδηγείτε αμέσως στις υδρορροές, η προστασία του μονωτικού υλικού και ο πλήρης έλεγχος της στεγανοποιημένης επιφάνειας. Η προστασία του θερμομονωτικού υλικού γίνεται από μπετό για τη παράλληλη δημιουργία κλήσεων και κατάλληλης επιφάνειας πρόσφυσης της στεγανοποίησης.

Γενικά οι εργασίες που περιλαμβάνει μια συμβατή μόνωση είναι

1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας ( απομάκρυνση μπαζών, ύψωμα σωληνώσεων, κόψιμο σίδερων κ.α.)
2. Επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος για φράγμα υδρατμών.
3. Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού.
4. Τοποθέτηση δομικού πλέγματος και υπολογισμός κλήσεων.
5. Τοποθέτηση μπετό για προστασία του θερμομονωτικού υλικού, για  δημιουργία βατότητας και κλίσεων.
6. Στεγανοποίηση της επιφάνειας.
7. Τοποθέτηση πλακών αν απαιτείτε.
Το μονωτικό υλικό πρέπει να έχει πατούρα και να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Η ΕΡΓΑΤΕΞ παράγει πιστοποιημένες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης με πατούρα για μόνωση δώματος. Οι πλάκες ΣΤΥΡΟΠΟΛ & ECO-White καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις για μόνωση δώματος και μπορούν να παραχθούν σε διάφορες διαστάσεις και πάχη για τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.
Θερμομονωτικές πλάκες ΣΤΥΡΟΠΟΛ
Θερμομονωτικές πλάκες ECO-White